Съставител: Боряна Христова
ISBN: 978-954-07-4885-6
Страници: 174
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека корица

12.00 лв.

Количество

Сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“, посветена на Ловеч и Ловчанско и проведена в Ловеч на 25–28 септември 2018 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

КАПКА КУЗМАНОВА - Встъпителни думи / 7

СИМЕОН НЕДКОВ/ ПЕТЪР МИЛАДИНОВ - Музейни традиции и приемственост в Ловеч / 14

ИВА СТОЯНОВА - Град Ловеч в Българското възраждане /музейно представяне/ / 28

ДЕСИСЛАВА ЛИЛОВА - Въобразени географии: Ловешка област в топонимията на Антарктика / 37

ИСКРА ХРИСТОВА-ШОМОВА - Трите ловешки дамаскина / 47

БОРЯНА ХРИСТОВА - Един училищен тефтер, започнат през 1840 година / 58

АНЕТА ДОНЧЕВА - Въздействие на обществените библиотеки в Ловешкия регион върху потребителите на библиотеките / 67

ВЕСЕЛИНА МОНЧЕВА - Специална колекция от книги на проф. Беньо Цонев от фонда на Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев“ – Ловеч / 76

ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА - Съвременни тенденции в издаването на краеведски книги в България. Ловешкият принос. 1990–2018 г. / 97

МИЛЕНА МИЛАНОВА/НАДЯ КАРАЧОДЖУКОВА - Прилагане на съвременните правила за библиографско описание при каталогизирането на „по-стари монографични ресурси“ / 118

ЕВДОКИЯ КУТЕВА - Библиотеката като източник на информация / 129

ПАВЛИНА ПЕТРОВА - Дигитален архив и приносът на Държавен архив – Ловеч за попълването му с документи / 136

АЛБЕНА ЙОНЧЕВА - Бароковите къщи – символ на градската архитектура в Ловеч / 145

АСЕН ГЕОРГИЕВ - Нетипични институции на паметта за съхраняване на лични дневници / 150

СОФИЯ ПЕЙЧЕВА - Общински политики в областта на културно-историческото наследство: местните власти в област Кюстендил в изпълнение на Закона за културното наследство / 157