МЕНЮ
КОШНИЦА

Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache

Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache - unipress.bg
Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache
АвторБоян Джонов, Борис Парашкевов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Страници: 129
  • Година: 2007
  • ISBN: 978-954-07-2463-8
10.00 лв.
Купи

В христоматията са представени писмени паметници и откъси от литературни произведения от началния период на немската литература до Мартин Лутер. Христоматията е предназначена за семинарни упражнения по историческа граматика и история на немския език с редовни студенти от специалност „Немска филология“.

БОЯН ДЖОНОВ (1918–1992) е роден в гр. Видин. През 1936 г. завършва Видинската мъжка гимназия, а през 1946 г. – специалност „Немска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1946 до 1959 г. е преподавател по немски език в Свищовския висш финансово-счетоводен институт „Д. А. Ценов“, а от 1959 до 1978 г. е асистент и доцент в Софийския университет. Проучванията му върху палеогерманистиката, палеославистиката и имиграциите на саксонските рудари в средновековна България имат приносен характер.

БОРИС ПАРАШКЕВОВ е роден през 1938 г. в гр. Русе. Завършва немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, къ дето от 1968 до 2005 г. е асистент, доцент и професор по история и историческа граматика на немския език. Защитава дисертация на диахронна тема в Лайпцигския университет. Хумболтов стипендиант е и носител на Хумболтова награда. Разнообразните му научни занимания са в областта на германистиката и българистиката, в частност етимология, езикови контакти, съпоставително езикознание. Има значителни приноси в превода на стара и по-нова художествена литература от немски и фински език.