Автор: Баян Райханова
Автор: Баян Райханова
ISBN: 978-954-07-3132-2
Страници: 368
Година: 2012
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.5 см.
Корица: 978-954-07-3132-2

15.00 лв.

Количество

В учебника се разглежда граматиката на съвременния книжовен казахски език, който е от тюркското езиково семейство и е държавният език на Република Казахстан. Граматическият и лексикалният материал обхващат основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса с оглед на практическото изучаване на езика и на развиването на езикови навици.
В упражненията са включени адаптирани и оригинални текстове, които се отличават със стиловото, жанровото и тематичното си разнообразие. Приложени са таблици с глаголни времена, наклонения, именно и глаголно спрежение, притежателни и падежни окончания на съществителни и местоимения, учебни речници.
Книгата е предназначена за студенти тюрколози, както и за всички, които се интересуват от езика и културата на казахите.

Подобни продукти