Автор: Мартин Ненов
ISBN: 978-954-07-4245-8
Страници: 308
Година: 2017
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: мека

10.80 лв. 12.00 лв.

Количество

Изследването използва като изходен материал таблиците на Фредерик Бодмер и представя германското словно богатство, като се съпоставят по формален признак лексиконите (словарите) на осем езика от германската езикова група. Така се стига до извода, че в германските езици има общо ядро от 496 думи. В славянските езици т.нар. нуклеус е от 555 думи, а в романските – 407. Изнесените по този начин сравнения са представени в табличен вид и представляват допълнение към научно-педагогическия проект „Евроком“, където публикуваният том, посветен на германските езици, се оказва непълен. В отделен списък са изнесени основните скандинавизми в английския език, като се дават техните съответствия в още седем езика. Класифицирани са и са анализирани начините и пътищата за навлизане на скандинавизмите в английския език, като са изследвани пет основни източника на скандинавското лексикално влияние. Направен е семантичен анализ на съвременни употреби на 10 ключови скандинавизма в съвременната английска публицистика.

Подобни продукти