Автор: Ростислав Станков, Албена Стаменова
Автор: Ростислав Станков, Албена Стаменова
ISBN: 978-954-07-4395-0
Страници: 224
Година: 2018
Наличност: Да
Тегло: 0.6 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: мека

12.80 лв. 16.00 лв.

Количество

Вторият том от поредицата проследява историческия развой на източнославянските езици от най-ранния период до формирането на съвременните им стандартни форми през ХІХ–ХХ в. Историческата еволюция на съответния език е представена въз основа на запазените книжовни паметници и данни от диалектологията. Очертани са закономерностите в развоя на източнославянските езици, довели до формиране на специфичните особености, отличаващи ги от останалите славянски езици. Всеки език и всеки период от неговото развитие са илюстрирани с текстове, съпроводени с коментар и задачи за анализ.

 

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите Българска филология, Славянска филология и Руска филология в българските университети, в които се изучава дисциплината Сравнителна граматика на славянските езици, както и за студентите слависти като помагало по дисциплините Историческа граматика на съответния славянски език и История на книжовния език.

 

Ростислав Станков е професор в Катедрата по руски език във Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на 5 монографии и редица статии и

студии в областта на филологическата медиевистика, свързана с историята на българския и руския език, с историята на българската и руската писмена култура по отношение на връзката им с византийската книжовна традиция.

 

Албена Стаменова е доцент по украински език в Катедрата по славянско езикознание във Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на една монография и на редица статии и студии в областта на историческата лексикология, украинския книжовен език, българо-източнославянските (и българо-украинските в частност) езикови и културни връзки, историята и културата на Украйна.