МЕНЮ
КОШНИЦА

ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО: БЪЛГАРО-СРЪБСКИ, БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ

ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО: БЪЛГАРО-СРЪБСКИ, БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ - unipress.bg
ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО: БЪЛГАРО-СРЪБСКИ, БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ
АвторРумен Даскалов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.70кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 614
  • Година: 2024
  • ISBN: 978–954-07-5912-8
38.00 лв.
Купи

Проф. Румен Даскалов е завършил Софийския университет, специалност „История“ със специализация „Теория и история на културата“ (1984). Защитава дисертация по социологията на Макс Вебер (1988), като превежда и част от неговия капитален труд „Стопанство и общество“. От 2006 г. е доктор на науките, а от 2008 – професор. Преподавал е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Централноевропейския университет в Будапеща, Нов български университет и като гост-професор в университета Бъркли – Калифорния. Носител е на редица престижни стипендии, а през 2009–2014 г. ръководи проекта „Преплетени Балкани“ към Европейския изследователски съвет. Понастоящем ръководи проекта „Балкански историографски войни“ към Фонда за научни изследвания.

Румен Даскалов е автор на единадесет книги, съставител е на шест и е публикувал около седемдесет статии. Сред неговите трудове са: „Въведение в социологията на Макс Вебер“ (1993); „Между Изтока и Запада. Български културни дилеми“ (1998); „Как се мисли Българското възраждане“ (2002); „Българското общество, 1878–1939“, т. 1–2 (2005); „От Стамболов до Живков“ (2009); „Големите разкази за Българското средновековие“ (2018) и др.

Съдържание

Въведение

ПОДХОДИ КЪМ ИСТОРИОГРАФСКИТЕ СПОРОВЕ.......7

Глава 1

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИ ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.....35

Предмет и начало на споровeте .......35

Първи научни теории за Самуиловата държава .....39

Публицисти, пропагандисти, учебници.....61

Сръбската историографска атака: Стоян Новакович и Божидар Прокич.....78

Българската реакция.....102

Модифицирани български теории за Западното българско царство......113

Нов рунд в спора: Анастасиевич и Мутафчиев.....134

Опит за рекапитулация.........144

В търсене на български исторически права върху Македония и включването ѝ в българския национален разказ....154

В търсене на сръбски исторически права върху Македония и включването ѝ в сръбския национален разказ......180

Глава 2

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ ИСТОРИОГРАФСКИ СПОРОВЕ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА......203

Новият политически и идеологически контекст ........203

Догматично марксическите истории и идеологически схватки.....209

Югославянската перспектива: Острогорски, Джурджев, Графенауер.....224

Прегрупиране в българската историография: отхвърляне на идеята за Западна българска държава......241

Коментариите на Ферлуга във „Византийски извори“ и българската реакция......254

Повратът на българската комунистическа историография към национализъм.......266

Отново българските исторически права върху Македония......280

След социализма: Сърджан Пириватрич за Самуиловата държава и българската реакция.....293

Българската историография за Самуиловата държава след 1989 г.....325

В заключение към сръбско-българските спорове......348

Глава 3

БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ ПОЛЕМИКИ ЗА СРЕДНОВЕКОВИЕТО...............355

Въвеждане в институционалния контекст....357

Начало на македонския национален разказ: ранни македонски автори.....359

Спорът през 1966 г. около 1050-годишнината от смъртта на Климент Охридски и българската официозна позиция от 1968 г. ....370

Македонските склавинии и тяхното покоряване.....387

Християнизация и писменост на македонските славяни.......399

Богомилството........426

Самуиловата държава.......439

Произход на Охридската архиепископия и съществуване под византийска власт........454

Феодалните владетели Хръс и Стрез. Под сръбска власт и до падането под османска власт......461

Българският етногенезис и Македония: Ангелов, Литаврин.....470

Македонският етногенезис и континуитет: Ристовски, Антоляк, Панов, Ташковски.....499

Полемиките след създаването на независима македонска държава (1991 г.)......534

Опит за обобщение......556

КАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ДОКОЛКОТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ НЕЩО ......563

БИБЛИОГРАФИЯ ....584

Извори.....584

Научни трудове ....585