Автор: Силвия Цветкова-Казандзи
ISBN: 9789540728254
Страници: 240
Година: 2009
Наличност: Да
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: Мека

8.00 лв. 10.00 лв.

Количество

Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизация в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави - членки на ЕС, досега не е правен.
В книгата се обръща специално внимание на големите темпове на растеж и трансформации на световния пазар на електронните медии - като неизбежна последица от глобализацията, конвергенцията и концентрацията на медийните капитали; на развитието и промените на обществения медиен сектор - под натиска на растежа и структурирането на частния сектор, трудното взаимодействие между тях, неизбежните конфликти и противоречия; на развитието на медийния пазар и индустрия в контекста на настъпващата в световен мащаб цифровизация на преноса на телевизионни програми.
Авторката прави обстоен анализ на конкуренцията, на концентрацията на медийни капитали и на медийната собственост, като ги поставя в контекста на националната и общоевропейската законодателна рамка и на медийните практики в двете съседни държави. Тя обстойно осветлява и днешното състояние и перспективи за развитие на обществения медиен сектор на фона на полезните практики в европейското медийно пространство. Цялостното развитие на електронните медии и на медийната индустрия се поставя в контекста на цифровизацията, като подробно се представят развитието на цифровите платформи, трудностите с нормативната база, технологическите, културните, социалните и регулаторните аспекти на прехода към цифровизация.
Подобни продукти