МЕНЮ
КОШНИЦА

ОТВЪТРЕ НАВЪН. A priori обосноваване, интуиции и концептуално владеене

ОТВЪТРЕ НАВЪН. A priori обосноваване, интуиции и концептуално владеене - unipress.bg
ОТВЪТРЕ НАВЪН. A priori обосноваване, интуиции и концептуално владеене
АвторМадлен Ангелова-Елчинова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Страници: 222
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5617-
20.00 лв.
Купи

Класическата епистемология, философия на съзнанието и философия на възприятията се строи отвън навътре – ние осъзнаваме основанията си и ги превръщаме в знание; когнитивната ни система преформулира света около нас и го преобразува в концепти; сензорните ни определености задават съдържанието на възприятията ни и детерминират начина, по който „отразяваме“ реалността. Тази картина диктува и подбора на методи: интроспекцията носи „несъмнимост“ или поне „неопровержимост“; интуициите са свързани с „очевидното“; възприятията дават представите на човека за света. В съвремието ни обаче картината постепенно се оказва все по-неоснователна и бързо се променя. Тази книга е първата част от проекта ми за философия отвътре навън, в нея за обоснованите убеждения ще се търси външна основа, а съдържанието на мислите ни ще се окаже зависимо от средата, в която се намираме. Настанете се удобно, в следващите страници предстои да се срещнете с допускането, че вътрешният ви свят не ви принадлежи.


Съдържание

Благодарности ................................................................................................................... 9

Встъпителни бележки ..................................................................................................... 11

Увод .................................................................................................................................. 15

ГЛАВА ПЪРВА

РАЗГРАНИЧЕНИЕТО A PRIORI – A POSTERIORI ..................................................... 21

1.1. Класическата концепция за a priori ................................................................ 23

1.1.1. Какво може и какво не може да бъде априорно .......................................... 24

1.1.2. Аналитични и концептуални истини ........................................................... 26

1.1.3. Необходимост и априорност ........................................................................ 32

1.1.4. Негативна и позитивна концепция ............................................................... 36

1.1.5. Аргумент срещу класическото разграничение ............................................ 37

1.1.6. Мотивация за запазване на концепцията .................................................... 48

1.2. Новото a priori .................................................................................................. 53

1.2.1. A priori-та ........................................................................................................ 54

1.2.2. Контингентност на априорните твърдения .................................................. 60

1.2.3. Фалсифицируемост на априорните твърдения ........................................... 64

1.2.4. Опит и априорност ........................................................................................ 66

1.2.5. Процеси и способности ................................................................................. 72

1.2.6. Ролята на разбирането в новата концепция ................................................ 75

1.2.7. Функция на новата концепция ...................................................................... 79

6

ГЛАВА ВТОРА 

СТОЙНОСТТА НА ИНТУИЦИИТЕ ............................................................................ 83

2.1. Интуиции и нагледи .......................................................................................... 85

2.1.1. Интуицията като концептуална компетентност ......................................... 89

2.1.2. Интуиции и самоочевидни твърдения ......................................................... 91

2.1.3. Дефиниране на интуиция .............................................................................. 95

2.1.4. Сурови интуиции (brute intuitions) ............................................................... 99

2.2. Евиденциален статус на интуициите ........................................................... 102

2.2.1. Претенции срещу липсата на надеждност ................................................. 103

2.2.2. Специфичен неемпиричен евиденциален статус ...................................... 107

2.2.3. Добри и лоши интуиции .............................................................................. 110

2.2.4. Аргументът от липса на знание .................................................................. 112

ГЛАВА ТРЕТА

ОБОСНОВАВАНЕ БЕЗ ИНТУИЦИИ ПО ФИЛОСОФСКИ .................................... 115

3.1. Философско познание и абдукция ................................................................. 119

3.1.1. Характеристики на абдуктивните изводи .................................................. 121

3.1.2. Проблеми пред извода към най-доброто обяснение ................................. 125

3.1.3. Прецизиране на абдуктивните допускания 

и формулиране на критерии за изводимост ................................................128

3.2. Мисловно равновесие (МР) .......................................................................... 133

3.2.1. Какво представлява мисловното равновесие............................................. 134

3.2.2. Обмислени съждения ................................................................................... 144

3.2.2.1. Как да дефинираме обмислените съждения ........................................... 145

3.2.2.2. Какво прави моралните съждения специални ........................................ 147

3.2.2.3. Ограниченията върху обмислените съждения ....................................... 152

3.2.3. Актуално равновесие ................................................................................... 156

3.3. Изводи към дебата екстернализъм срещу 

интернализъм по отношение на обосноваването ........................................ 165

7

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

МЕНТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ..................................................................................... 167

4.1. Какво се разбира под „ментално съдържание“ ............................................ 169

4.1.1. Езикови изрази и техните ментални еквиваленти..................................... 171

4.1.2. Представяне на менталното съдържание посредством „че“ клаузи ....... 172

4.1.3. Позиции по отношение на менталното съдържание ............................... 174

4.2. Притежаване на концепти и концептуални истини ..................................... 179

4.2.1. Концептуално владеене .............................................................................. 180

4.2.2. Перфектни говорители ............................................................................... 183

4.2.3. Импликации от приемането на перфектни говорители ............................ 187

4.2.4. Импликации от отказа от перфектни говорители ..................................... 190

4.3. Функционални теории за концепциите ........................................................ 194

4.3.1. Перцептивни (сензорно-моторни) и концептуални примитиви .............. 195

4.3.2. Аналогията между функция на употребата в езика

и функция на концептуалната употреба .....................................................197

4.3.3. Функция на системата срещу функция на концепта .................................200

4.3.4. Интернализъм, функционализъм, субективизъм ......................................201

4.4. Натурализация на екстернализма по отношение

на менталното съдържание .............................................................................203

4.4.1. Социален екстернализъм и широк физически екстернализъм ................ 204

4.4.2. Натурализация на екстернализма .............................................................. 205

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................ 207

БИБЛИОГРАФИЯ ......................................................................................................... 211

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕВОДИ НА ПОНЯТИЯ .......................................................... 220

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ ................................................ 222