МЕНЮ
КОШНИЦА

Гласове от Българския ПЕН

Гласове от Българския ПЕН - unipress.bg
Гласове от Българския ПЕН
СъставителМаргарит Жеков, Анжела Димчева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека корица
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 400
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5268-6
15.00 лв.
Купи

Двуезично издание – български / английски

Антологията „Гласове от Българския П.Е.Н.“ е посветена на 95-годишнината на Българския П.Е.Н.-център и на 100-годишнината на Международния П.Е.Н. Той е престижната организация, която представя нашата национална литература в Международната писателска организация П.Е.Н. (PEN – поети, есеисти, новелисти).

Съдържание

95 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ П.Е.Н.-ЦЕНТЪР ...... 5

95 YEARS SINCE THE ESTABLISHMENT OF THE BULGARIAN PEN CENTER ...... 8

Литературни тайнописи....................................................................................11

Literary Cryptograms .............................................................................................14

ПОЕТИ ............................................................................................................ 17

POETS .............................................................................................................. 17

Аксиния Михайлова .......................................................................................... 19

Aksinia Mihaylova ...................................................................................... 19

Jazz, translated by Katerina Stoykova-Klemer .............................................20

Jazz ..................................................................................................................................20

Шал, дълъг 17 години .........................................................................................21

A 17-Year Long Scarf, translated by Roumiana Tiholova .........................21

Първи сняг .................................................................................................................22

First Snow, translated by Katerina Stoykova-Klemer ...............................22

Пъпът на света ........................................................................................................23

The Bellybutton of the World, translated by Katerina Stoykova-Klemer .............23

Александра Ивойлова ..............................................................................24

Alexandra Ivoylova .......................................................................................24

Прозорец .....................................................................................................................26

The Window, translated by Fannie Krispin ...................................................26

Цъфналата ябълка ................................................................................................27

The Blooming Apple Tree, translated by Fannie Krispin ........................27

Минало .........................................................................................................................28

The Past, translated by Fannie Krispin ..........................................................28

Ариадна .......................................................................................................................29

Ariadne, translated by Fannie Krispin .............................................................29

Амелия Личева ............................................................................................30

378 Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN

Amelia Licheva ...............................................................................................30

Пътуване .....................................................................................................................32

Voyage, translated by Tom Phillips ...................................................................33

Последно танго .......................................................................................................34

Last Tango, translated by Tom Phillips ...........................................................35

Свян ...............................................................................................................................36

Dif????idence, translated by Tom Phillips .............................................................37

Анжела Димчева ...................................................................................... 38

Angela Dimcheva ......................................................................................... 38

Очите на И???? ерусалим .............................................................................................39

The Eyes of Jerusalem, translated by Yvonne Foster .................................40

Аз .....................................................................................................................................41

Me, translated by Yvonne Foster ........................................................................41

Затвор ...........................................................................................................................42

Prison, translated by Yvonne Foster. ................................................................42

Перце .............................................................................................................................43

Feather, translated by Yvonne Foster ...............................................................44

Атанас Капралов ...................................................................................... 45

Atanas Kapralov .......................................................................................... 45

Мама бди .....................................................................................................................46

Mama keeps watch, translated by Christopher Buxton ...........................47

Избор.............................................................................................................................48

Choice, translated by Christopher Buxton .....................................................48

Голота ...........................................................................................................................49

Nakedness, translated by Christopher Buxton ............................................49

Ахмет Емин Атасой .....................................................................................50

Ahmet Emin Atasoy ......................................................................................50

Лъвът в клетка ........................................................................................................51

Lion in a Cage, translated by Erdem Osman ................................................52

Сараево ........................................................................................................................53

Sarajevo, translated by Baki Yigit ......................................................................54

Ябълковото дърво .................................................................................................55

Apple –Tree, translated by Erdem Osman ......................................................56

Бойко Ламбовски ........................................................................................57

Boyko Lambovski ..........................................................................................57

Марина .........................................................................................................................58

Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN 379

Marina, translated by Ewald Osers ...................................................................59

Баснята на делфии???? ските оракули ................................................................60

Fable of the Delphic Oracles, translated by Ewald Osers ........................60

Както моливът танцува върху хартията ..................................................61

As the Pencil Dances over the Paper, translated by Ewald Osers ........61

Глинен човек ............................................................................................................62

The Clay Man, translated by Kristin Dimitrova ...........................................63

Валентина Радинска .................................................................................64

Valentina Radinska ......................................................................................64

Преди ............................................................................................................................65

Before ............................................................................................................................66

Вера Ганчева .................................................................................................67

Vera Gancheva ................................................................................................67

Тумас Транстрьомер – Камъните .................................................................68

Tomas Tranströmer – The Stones, translated by Patty Crane ...............69

Владимир Трендафилов ..........................................................................70

Vladimir Trenda????ilov ...................................................................................70

Партия шах ................................................................................................................72

A Game of Chess, translated by Kristin Dimitrova .....................................73

Владеем таи???? ната докато можем ....................................................................74

We Own the Secret as Long as We Can, translated

by Kristin Dimitrova ................................................................................................74

Когато бях безсмъртен .......................................................................................75

When I Was Immortal, translated by Kristin Dimitrova ..........................75

В градината ...............................................................................................................76

In the Garden, translated by Kristin Dimitrova ...........................................76

Петдесет дена по-късно .....................................................................................77

Fifty Days Later, translated by Kristin Dimitrova .......................................77

Георги Господинов .....................................................................................78

Georgi Gospodinov .......................................................................................78

Любовният заек ......................................................................................................80

The Love Rabbit, translated by Kalina Filipova ...........................................81

Малко сутрешно престъпление ....................................................................82

A Petty Morning Crime, translated by Maria Vassileva ............................82

Времето е неутронна бомба.............................................................................83

Time Is a Neutron Bomb, translated by Bilyana Kourtasheva ............83

380 Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN

Георги Константинов ...............................................................................84

Gueorgui Konstantinov ..............................................................................84

Благодаря ти... ..........................................................................................................85

I Thank You…, translated by Spas Nikolov… .................................................86

Цар на вселената ....................................................................................................87

King of the Universe, translated by Valentin Krastev ................................88

Езеро .............................................................................................................................89

Lake, translated by Lyudmila Kolechkova .....................................................89

Елисавета Шапкарева ..............................................................................90

Elisaveta Shapkareva ...................................................................................90

*** тази буря .............................................................................................................91

*** this storm, translated by Prof. Milena Benovska . ...............................91

*** две чаши ..............................................................................................................92

*** two glasses, translated by Prof. Milena Benovska ..............................92

*** не обичам ...........................................................................................................93

*** I don’t like, translated by Prof. Milena Benovska ................................93

*** тази приказка ...................................................................................................94

*** this tale, translated by Prof. Milena Benovska ......................................94

Златка Тименова Вълчева ......................................................................95

Zlatka Timenova Valtcheva .......................................................................95

*** Пролетен вятър ...............................................................................................96

*** A Spring Wind, translated by Shtilyana Halacheva-Ruseva ............96

*** Зимна нощ ..........................................................................................................96

*** A Winter Night, translated by Shtilyana Halacheva-Ruseva ...........96

*** Сред тесните улици .......................................................................................96

*** Along the Narrow Streets, translated by Zlatka Timenova .............96

*** Утринна мъгла .................................................................................................96

*** Misty Morning, translated by Zlatka Timenova ...................................96

Иван Христов ...............................................................................................97

Ivan Hristov ...................................................................................................97

Лари ...............................................................................................................................98

Larry, translated by Angela Rodel .....................................................................99

Керъл и орлите ....................................................................................................100

Carol and the Eagles, translated by Angela Rodel ...................................100

Стии???? в ..........................................................................................................................101

Steve, translated by Angela Rodel ..................................................................101

Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN 381

Калин Донков ............................................................................................ 102

Kalin Donkov ............................................................................................... 102

Бяг ...............................................................................................................................103

Flight, translated by Vladimir Filipov ...........................................................104

В средата ..................................................................................................................105

In the Middle, translated by Vladimir Filipov ...........................................106

Острие .......................................................................................................................107

The Sharp Blade, translated by Vladimir Filipov. ....................................108

Днес ............................................................................................................................109

Today, translated by Vladimir Filipov ...........................................................110

Лъчезар Лозанов ...................................................................................... 111

Luchezar Lozanov ...................................................................................... 111

Един ден ...................................................................................................................112

And Then, There Comes a Day, translated by Katerina Penkova .....113

Подялба ....................................................................................................................114

A Split, translated by Katerina Penkova.......................................................116

Людмил Димитров .................................................................................. 118

Lyudmil Dimitrov ....................................................................................... 118

Фениксът и гълъбът .........................................................................................119

William Shakespeare – The Phoenix and the Turtle ..............................121

Ръдиард Киплинг – Ако ...................................................................................123

Rudyard Kipling – If ..............................................................................................124

Маргарит Жеков ....................................................................................... 125

Margarit Zhekov ......................................................................................... 125

*** Лято .....................................................................................................................126

*** The summer, translated by Margarit Zhekov .....................................126

Безвъзвратност....................................................................................................127

Finality, translated by Margarit Zhekov. ......................................................127

Милост ......................................................................................................................127

Grace, translated by Margarit Zhekov. ..........................................................127

Молитва ...................................................................................................................128

Prayer, translated by Margarit Zhekov .........................................................128

Мая Панайотова ....................................................................................... 129

Maya Panayotova ........................................................................................ 129

Везни ..........................................................................................................................130

Balance, translated by Raymond Detrez ......................................................130

382 Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN

Маи???? ка .........................................................................................................................131

Mother, translated by Raymond Detrez .......................................................132

Дунав ..........................................................................................................................133

Danube, translated by Raymond Detrez ......................................................134

Надя Попова ............................................................................................... 135

Nadya Popova .............................................................................................. 135

Междуцарствие Божие ....................................................................................137

God’s Minute Between Two Kingdoms, translated by Zdravka Evtimova

138

*** Не си избирах по желание адресите .................................................139

***I did not choose my postal addresses, translated by Zdravka

Evtimova ....................................................................................................................140

Невена Борисова ...................................................................................... 141

Nevena Borisova ......................................................................................... 141

Моите надежди ....................................................................................................142

My Hopes, translated by Valentin Krastev ..................................................143

Празник ....................................................................................................................144

Feast, translated by Valentin Krastev ...........................................................144

Сестрите Бронте ..................................................................................................145

The Brontë Sisters, translated by Nevena Borisova ...............................146

Патриция Николова ............................................................................... 147

Patricia Nikolova ........................................................................................ 147

Онази тишина .......................................................................................................148

That Silence .............................................................................................................148

Подготовка за сражение .................................................................................149

Preparation for Battle, translated by Patricia Nikolova ........................150

Книга на пророците ..........................................................................................151

The Book of Prophets, translated by Patricia Nikolova .......................152

Петър Велчев ............................................................................................. 153

Petar Velchev ............................................................................................... 153

*** Kak много думи .............................................................................................154

*** So Many Words, translated by Margarit Zhekov ...............................154

*** Жената ...............................................................................................................155

*** The Woman, translated by Margarit Zhekov ......................................155

*** Какъв е смисълът ........................................................................................156

*** Which Is the Meaning, translated by Margarit Zhekov ..................156

Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN 383

*** Като умреш .....................................................................................................157

*** If You Die, translated by Margarit Zhekov ..........................................157

*** Унили дни ........................................................................................................158

*** Loaden Days, translated by Margarit Zhekov.....................................158

Петър Чухов ............................................................................................... 159

Petar Chuhov ............................................................................................... 159

Тихо .............................................................................................................................160

Quiet, translated by Katerina Stoykova ........................................................160

Думи ...........................................................................................................................161

Words, translated by the author .....................................................................161

***Събирам пера ..................................................................................................161

***I am collecting feathers, translated by Angela Rodel .......................161

Румен Денев ............................................................................................... 163

Rumen Denev .............................................................................................. 163

Вечер ..........................................................................................................................164

Night, translated by Katerina Penkova .........................................................164

Пълно присъствие ..............................................................................................165

Fully Present, translated by Katerina Penkova .........................................165

Сбогом .......................................................................................................................166

Farewell, translated by Katerina Penkova ..................................................167

Минало ......................................................................................................................168

Past, translated by Katerina Penkova ...........................................................168

Залез ...........................................................................................................................169

Sunset, translated by Katerina Penkova ......................................................170

Румен Шомов ............................................................................................. 171

Rumen Shomov ........................................................................................... 171

Зачатие .....................................................................................................................172

Conceiving, translated by Vladimir Vladov ...............................................173

*** Вътре в нас ......................................................................................................174

*** Inside us, translated by Vladimir Vladov .............................................175

*** Балконът ..........................................................................................................176

*** The Balcony, translated by Vladimir Vladov .......................................177

Училище ...................................................................................................................178

School, translated by Vladimir Vladov .........................................................178

*** Аз съм всичко .................................................................................................179

*** I am all, translated by by Andrea Vladova and Vladimir Vladov 180

384 Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN

Силвия Чолева .......................................................................................... 181

Sylvia Choleva.............................................................................................. 181

***ставаш много рано .......................................................................................182

*** you get up very early, translated by Maria P. Vassileva ..................182

въздухът на стихотворението .....................................................................183

the air of the poem, translated by Maria P. Vassileva .............................184

натюрморт .............................................................................................................185

still life, translated by Maria P. Vassileva .....................................................186

почистване на дома ...........................................................................................187

home cleaning, translated by Maria P. Vassileva ......................................188

Стоянка Боянова ..................................................................................... 189

Stoianka Boianova ..................................................................................... 189

Пътуване ..................................................................................................................190

Traveling, translated by Stoianka Boianova ...............................................190

Безсловесна реч ...................................................................................................191

Speechless Speech, translated by Stoianka Boianova ............................191

Посвещение ............................................................................................................192

Dedication, translated by Stoianka Boianova ............................................193

Прозрение ...............................................................................................................194

Insight, translated by Stoianka Boianova ....................................................194

Хайри Хамдан ............................................................................................ 195

Hayri Hamdan ............................................................................................. 195

*** Сънувах .............................................................................................................197

*** I had a dream, translated by Yvonne Foster .......................................197

*** Внезапен залез ..............................................................................................198

*** Sudden sunset, translated by by Yvonne Foster ...............................198

*** Застанал бедуинът .....................................................................................199

*** The Bedouin stood, translated by Yvonne Foster. ...........................199

ЕСЕИСТИ ....................................................................................................... 201

ESSAYISTS ..................................................................................................... 201

Людмила Григорова ............................................................................... 203

Lyudmila Grigorova................................................................................... 203

Големият български поет Атанас Далчев

(1904–1978) ...........................................................................................................204

Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN 385

The Great Bulgarian Poet Atanas Dalchev

(1904-1978) ............................................................................................................206

Магдалена Костова-Панайотова ....................................................... 209

Magdalena Kostova-Panayotova ........................................................... 209

Литературата – възможността да бъдеш себе си чрез някои???? друг

211

Literature – the Chance of Being Yourself through Someone Else,

translated by Magdalena Kostova-Panayotova .........................................216

Огнян Стамболиев ................................................................................... 221

Ognyan Stamboliev .................................................................................... 221

Родство по избор или да превеждаш, значи да обичаш .............222

Elective Af????inities, or Translating is Feeling Love,

translated by Mario Grignetti ................................................................................226

Светлозар Игов ......................................................................................... 230

Svetlozar Igov .............................................................................................. 230

Уводни думи ...........................................................................................................231

Introductory Words .............................................................................................236

БАЛЕТРИСТИ ............................................................................................. 241

NOVELISTS.................................................................................................... 241

Алек Попов ................................................................................................. 243

Alek Popov ................................................................................................... 243

Писателят като Spy ............................................................................................244

The Writer as Spy, translated by Velina Minkoff. .....................................246

Александър Гочев .................................................................................... 248

Alexander Gochev ...................................................................................... 248

Пол ..............................................................................................................................249

Paul, translated by Alexander Gochev ..........................................................252

Виктор Барух ............................................................................................. 255

Viktor Baruh ................................................................................................ 255

Отречени от закона ...........................................................................................256

Beyond the Law ......................................................................................................258

Деян Енев ................................................................................................... 261

Deyan Enev ................................................................................................... 261

Немият ......................................................................................................................263

386 Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN

The Silent, translated by Ivan Enchev ..........................................................265

Димил Стоилов ......................................................................................... 268

Dimil Stoilov ................................................................................................ 268

Каскетчето ..............................................................................................................269

The Flap Cap ............................................................................................................272

Здравка Евтимова ................................................................................... 275

Zdravka Evtimova ...................................................................................... 275

Гранит .......................................................................................................................277

Granite ........................................................................................................................280

Златимир Коларов .................................................................................. 284

Златимир Коларов .................................................................................. 284

Гълъбите на Александровска ......................................................................285

Alexandrovska’s Pigeons, translated by Yvonne Foster ........................286

Зад цветята .............................................................................................................288

Behind the Flowers, translated by Yvonne Foster ..................................288

Бутилка разтопено злато ...............................................................................289

A Bottle of Molten Gold, translated by Yvonne Foster .........................290

Калин Терзийски ..................................................................................... 292

Kalin Terziyski ............................................................................................ 292

Алкохол. Откъс от романа: 1. Марта: Да живеят почитателите 293

Alcohol. Excerpt from the novel: 1. Martha: Long live the fans, translated

by David Mossop. ...................................................................................................295

Кирил Топалов .......................................................................................... 297

Kiril Topalov ................................................................................................ 297

Всичко друго е монолог ..................................................................................298

Everything Else Is a Monologue, translated by Yvonne Foster ..........300

Кристин Димитрова ............................................................................... 303

Kristin Dimitrova ....................................................................................... 303

Поговори с мен .....................................................................................................304

Talk to Me, translated by Petya Pavlova .......................................................307

Милена Фучеджиева .............................................................................. 311

Milena Fuchedjieva ................................................................................... 311

Сексът и комунизмът (откъс от романа) ..............................................312

Sex and Communism (Excerpt), translated by Traci Speed ...............314

Николай Стоянов .................................................................................... 317

Nikolay Stoyanov ........................................................................................ 317

Гласове от Българския ПЕН / Voices of the Bulgarian PEN 387

На Амелия, която и да е тя – с тъга... ........................................................318

To Amelia, whoever she may be – with sorrow..., translated by Traci

Speed... .......................................................................................................................322

Станчо Пенчев ..........................