Автор: Георги Герджиков

ISBN: 978-954-07-4702-6
Страници: 350
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: мека

14.40 лв. 16.00 лв.

Количество

Книгата цели да покаже как повечето от различните позиции в съвременната западна философия могат да бъдат подредени спрямо четири по-общи културни гледища към историческото време. Под съвременна философия тук се има предвид периодът от Ницше, оповестил „смъртта на Бога“ в западната култура, до второто десетилетие на XXI век. Но тъй като част от разглежданите нагласи имат по-дълбоки корени, изследването започва по-отдалеч с някои автори от началото на модерната епоха.

В първата част от книгата е разработен модел на четирите основни културни нагласи към времето, за да бъде откроена една от тях – онтологичният и епистемологичен плурализъм – която иначе често остава в сянка. Във втората част е защитавано твърдението, че западната култура в момента претърпява свръхнатоварване от различните (често противоречащи помежду си) ценности, които е наследила от своето минало. Предложена е тезата, че именно споменатият плурализъм е полезна основа за справяне с този проблем. Финалната глава тематизира оцелялото от предмодерната епоха разбиране, че в една променяща се във времето вселена не може да има нищо съвършено, т.е. че същински ценното, както настоява Витгенщайн, би могло да съществува само извън времето.

Георги Герджиков е завършил магистратура „История на философията“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е защитил дисертация на тема „Свят и светове. Съвременните културни нагласи и философията” в катедра „Философия“ към същия университет. Основните му интереси включват история на западната култура, съвременна западна философия, критическа теория в информационната епоха и критическо религиознание.

Подобни продукти