МЕНЮ
КОШНИЦА

Демократичност, децентрализация, самоуправление

Демократичност, децентрализация, самоуправление - unipress.bg
Демократичност, децентрализация, самоуправление
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 1.50кг
  • Размери: 17.00см x 24.00см
  • Страници: 528
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4665-4
20.00 лв.
Купи

Юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова неслучайно е озаглавен „Демократичност, децентрализация, самоуправление“ – научни сфери и проблеми, които са основен предмет на дългогодишния изследователски интерес на Милена Стефанова, а и отразяват верую, което тя неотклонно следва в професионалния си път.

Демократизацията на политическата система в България, изграждането на институционален, функционален и административен модел на местното самоуправление, моделите на участие на гражданите в управлението са научни сфери, в които Милена Стефанова постигна съществено теоретично развитие. Тя разви и адаптира към българските условия научната концепция за анализ на процесите на институционално изграждане на местно и регионално ниво на управление, на политическите процеси на местно ниво, за анализ на административните и политически системи през призмата на търсене и гарантиране на демократичност и ефективност на местното самоуправление.

Смело предизвиквайки редица установени парадигми, доц. Стефанова положи основите на цялостна научна концепция за дефиниране на понятието за публичен интерес и неговото приложение в управлението на местно ниво. Тя има и изключително оригинален принос в разработването на методика за оценка на дейността на местните власти за защита на публичния интерес в управлението. По този начин доц. Стефанова поставя теоретичните и практически основи на цялостна парадигма на научно търсене в управленските науки за начините за постигане на публични цели, за анализ на институционалните модели като средство за гарантиране и защита на публичния интерес. Така тя задава рамките на теоретична концепция с много широко поле на приложение – от теоретичните основи на местната демокрация, през анализ на институционална и административна система на местната власт и самоуправление, през търсенето на ефективност на местното самоуправление и включването на гражданите в него, до методологически подходи за оценка на резултатите от публичното управление. В резултат, доц. Стефанова полага основите на научен подход, който дава възможност да се срещнат двата „теоретични мастодонта“ в науката за публичната администрация – нормативния институционализъм и теорията за публичните политики. Убедени сме, че това огромно предизвикателство към академичната общност, ще доведе до значителен отзвук в научните изследвания, чито най-добри резултати тепърва предстоят. Милена Стефанова има и изявен интерес към приложните изследвания. В своята работа тя прилага разбирането за необходимост от пряка връзка между науката и практиката, за целенасочено развитие на приложните изследвания, за систематично развитие на връзката между академията, неправителствения сектор и приложението в практиката на научните резултати. В допълнение, дългогодишният интерес на Милена Стефанова към сравнителните изследвания на публичната администрация и моделите на местно самоуправление допринасят за развитието на познанието и административните практики.