МЕНЮ
КОШНИЦА

Да мислим държавата

Да мислим държавата - unipress.bg
Да мислим държавата
АвторФилип Брод
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 14.00см x 20.00см
  • Страници: 212
  • Година: 2012
  • ISBN: 9789540732985
10.00 лв.
Купи

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 
Философският размисъл относно държавата
Мястото на държавата в обществените науки
Политическите науки и държавата: три подхода
Част първа. Теория
Глава първа . Дилемите на правната доктрина
А. Разграничаване на държавата и гражданското
общество
а) Държавата като правово организирано общество
б) Държавата като диференцирана политическа
власт
Б. Дуализмът на държавата и правото
а) Въпросът за суверенитета
б) Въпросът за правовата държава
Глава втора. Веберовото осветляване 
А. Държавата и проблемът за принудата
а) Идеален тип „държава"
б) Заден план и теоретични залози
Б. Държавата и проблемът за институционализирането
а) Патримониалната държава
б) Модерната бюрократична държава
Глава трета. Антропологични доразвития
А. Символните основи на държавата
а) Политическите богослужения 
6) Идеологическото производство 
Б. държавата u нацията
а) Две идеално-типични определения за нация
б) Държавата - щит или изпитание за нацията?
Част втора. История 
Глава четвърта. Западното приключение
на държавата
А. Динамиките на конкуренцията 
а) Логиката на военните съперничества 
б) Логиката на икономическото и финансовото натрупване
в) Противостоене на символиките 
Б. Процесите по институционализиране
а) Процесът на диференциация в държавната организация
б) Абсолютистки и демократични съдби
Глава пета. Глобализирането на явлението държава
А. Процесите по експанзия на модерната държава
а) Съзнателно внасяне отвън
б) Колониалното наследство
в) Инструментализация на революцията
Б. Значението на привидностите
а) Структуриращи последици от формалните аналогии
б) Цената на привидната прилика със Запада
Част трета. Социология
Глава шеста. Държавата като предприятие
А. Осигуряване на ресурсите
а) Човешките ресурси
б) Материалните и финансови средства
в) Институционните разпоредби 
Б. Осигуряване на услугите 
а) Държавата като регулатор на конфликти
б) Държавата - разпределител на благата
Глава седма. Държавата като система
за вземане на решения
Л. Легални рамки
а) Институционални равнища на властовите позиции
б) Ход на процедурата
Б. Социополитически динамики
а)Социология на политическите елити
б) Плуралистични и неокорпоративистки анализи
в) Социология на организациите и мрежи
на публичните политики
Глава осма. Има ли бъдеще държавата
Л. Въпросът за управляемостта
а) Ограничената държава?
б) Делегитимираната държава
в) Държавата без територия?
Б. Към конкурентни форми на управление
а) Предизвикателството на интернационалното
б) Особеният случай на Европейския съюз