МЕНЮ
КОШНИЦА

Биологични ефекти на наноматериали

Биологични ефекти на наноматериали - unipress.bg
Биологични ефекти на наноматериали
АвторИлияна Иванова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 206
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5796-4
22.00 лв.
Купи

Илияна Иванова е дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и повече от 12 години се занимава с изследване на антимикробния ефект на наноматериали – метални, метал-оксидни и неметални наночастици, еднослойни и обемни покрития от един или повече елементи и съединения, органични и неорганични вещества и нанокомпозити.

Книгата представлява обобщение на част от световния опит за производство и приложение на наночастици за медицински цели в момента. Основно са разгледани методи на синтез, както и биологични ефекти на най-разпространените и изследвани материали. Отделено е внимание на цитотоксичните ефекти и риска от безразборната употреба на наночастиците. „Дозата прави отровата“, казва Парацелз, и това напълно важи за новосинтезираните наноматериали.

Книгата е предназначена за докторанти, специалисти и всички, които се интересуват от получаването, изследването и рисковете от новите материали.

Съдържание

УВОД ........................................................................................................................................... 7

ИСТОРИЯ НА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ ........................................................................... 9

МЕТОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАНОМАТЕРИАЛИ ............................................ 19

НАНОЧАСТИЦИТЕ КАТО АНТИМИКРОБНИ СРЕДСТВА .................................. 37

АНТИМИКРОБНИ ЕФЕКТИ НА НАНОЧАСТИЦИТЕ ............................................ 62

Сребърни наночастици ............................................................................................... 62

Комбинации на сребърни наночастици с други вещества ..................... 70

Медни наночастици ...................................................................................................... 77

Титанови наночастици и тънки филми от TiO2 ............................................ 86

Цинкови наночастици ................................................................................................. 90

Цинков титанат – ZnTiO3 ............................................................................................ 95

Желязно-оксидни наночастици ............................................................................ 97

Алуминиеви наночастици ........................................................................................ 99

Колоидно злато/нанозлато ..................................................................................... 100

Други метални наночастици ................................................................................... 101

Антимикробно действие на тънки покрития ................................................ 103

НАНОКОМПОЗИТИ С НЕМЕТАЛНА ОСНОВА.......................................................... 107

Силикатни производни ............................................................................................... 107

Въглеродни нанотръбички ....................................................................................... 112

Графенов оксид и редуциран графенов оксид ............................................... 119

Колагенови композити ............................................................................................... 122

Суперхидрофобни покрития ................................................................................... 124

Топография на повърхността и клетъчното прикрепване ..................... 131

МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАНОЧАСТИЦИ

С БАКТЕРИИ ........................................................................................................................... 141

ТОКСИЧНОСТ НА НАНОЧАСТИЦИ И ГЕННА ЕКСПРЕСИЯ НА БАКТЕРИИ .................................... 144

ЦИТОТОКСИЧЕН ЕФЕКТ НА БИОРАЗГРАДИМИ НАНОМАТЕРИАЛИ ........ 161

ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

НА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ ................................................................................................. 163

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА............................................................................................. 167

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ......................................................................................... 205