МЕНЮ
КОШНИЦА

Аудитория и журналистика. Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика

Аудитория и журналистика. Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика - unipress.bg
Аудитория и журналистика. Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика
АвторМария Попова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 374
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5695-0
25.00 лв.
Купи

В съвременния свят активната аудитория е способна да участва в процеса на медийно производство. Тя не само допълва, коригира и коментира създадените от медийните професионалисти продукти, но и сама произвежда, споделя и дискутира собствени продукти в рамките на мрежовата свързаност на виртуалното пространство. За първи път онлайн потребителят не е край на комуникационната верига, а е начало на собствен комуникационен модел. Медийният човек е все повече виртуален, предизвикващ съществени промени в журналистиката. Появяват се нови варианти като журналистиката на участието и гражданската журналистика, които разчитат на специфичната комуникационна среда и силната гражданска култура на интернет. Мрежовата журналистика и мултимедийната журналистика отразяват умението на журналистите, потребителите, местните общности и експертите да работят съвместно в производството на онлайн съдържание с висока степен на визуализация. Конструктивната журналистика и журналистиката за решенията представят отговори на важните социални проблеми и акцентират върху медиатизацията на емоциите.

Доц. д.н. Мария Попова преподава теория на журналистиката и медиите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Виртуалният човек“ (2005, 2012, 2021), „Въведение в журналистическата теория“ (2012, 2021), „Медийният човек“ (2019), „Теоретични аспекти на медиите“ (2014), съавтор е на книгите „Медиите в Европа“ (2012), „Дигиталните медии“ (2012), „Думите на медийния преход“ (2010) и на сборниците „Журналистическите професии. Статут и динамика в България“ (2010–2011), „Журналисти по теория, журналисти на практика“ (2007–2012).


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД / 7

ПЪРВА ГЛАВА. ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА АУДИТОРИЯТА –

ПОТРЕБИТЕЛ, ПРОСУМАТОР, АКТИВНА АУДИТОРИЯ / 19

1. Определение и варианти на аудиторията / 21

2. Промени в поведението на активната аудитория / 32

3. Специфики на потребителя / 41

4. Особености на просуматора / 50

5. Овластеният потребител / 59

6. Обобщение / 68

ВТОРА ГЛАВА. ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕДИИТЕ –

ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА / 69

1. Гражданско участие в медиите / 70

2. Медийната теория на гражданското участие / 75

3. Култура на участието и култура на конвергенцията / 84

4. Гражданска журналистика / 96

4.1. Гражданска журналистика и професионални медии / 99

4.2. Гражданска журналистика и граждани журналисти / 101

4.3. Характеристики на гражданската журналистика / 108

5. Алтернативни медии и медии на участието / 119

6. Обобщение / 128

ТРЕТА ГЛАВА. ФОРМИ НА СЪУЧАСТИЕ В МЕДИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО –

ЖУРНАЛИСТИКА НА УЧАСТИЕТО / 129

1. Определения и особености на журналистиката на участието / 132

2. Форми на журналистиката на участието / 144

3. Степени на журналистиката на участието / 164

4. Роли на професионалните и непрофесионалните журналисти

в журналистиката на участието / 170

5. Проблеми пред журналистиката на участието / 181

6. Развитие на журналистиката на участието / 190

7. Журналистика на участието в българските телевизии / 197

7.1. Методология на изследването на журналистиката на участието

в българските телевизионни новини / 197

7.2. Резултати от изследването / 198

7.3. Дискусия / 209

8. Обобщение / 210