МЕНЮ
КОШНИЦА

Аристотел. Метафизика

Аристотел. Метафизика - unipress.bg
Аристотел. Метафизика
ПреводачНиколай Гочев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.95кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 616
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5676-9
35.00 лв.
Купи

Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“. Част от тази изгубена-и-намерена библиотека е Метафизиката. Тя се състои от 14 книги, като отдавна е забелязано, че те образуват по-скоро сборник, отколкото единно произведение, създадено по предварителен план. Преводът е направен по редактирания от Хю Треденик текст на Имануел Бекер (Берлин, 1831; Оксфорд, 1837) от Николай Гочев.


Съдържание

Въведение / 7

„Метафизиката“ като книга / 7

Коментарите на „Метафизиката“ / 14

Ерудитските изследвания XIX–XXI в. / 17

Съществуващото – τὸ ὄν / 20

Животът на Аристотел / 25

Аристотелознанието на български език / 30

Българските преводи и коментари на „Метафизика“ / 31

За този превод / 32

Благодарности / 35

Превод


Книга I (Алфа) / 37

Първа глава / 37

Втора глава / 40

Трета глава / 44

Четвърта глава / 48

Пета глава / 50

Шеста глава / 54

Седма глава / 56

Осма глава / 57

Девета глава / 61

Десета глава / 69


Книга II (Малка Алфа) / 70

Първа глава / 70

Втора глава / 71

Трета глава / 74

Книга III (Бета) / 76

Първа глава / 76

Втора глава / 78

Трета глава / 85

Четвърта глава / 87

Пета глава / 94

Шеста глава / 95

Книга IV (Гама) / 98

Първа глава / 98

Втора глава / 98

Трета глава / 102

Четвърта глава / 103

Пета глава / 109

Шеста глава / 113

Седма глава / 115

Осма глава / 116


Книга V (Делта) / 118

Първа глава / 118

Втора глава / 118

Трета глава / 120

Четвърта глава / 121

Пета глава / 122

Шеста глава / 124

Седма глава 7 / 127

Осма глава / 128

Девета глава / 129

Десета глава / 130

Единадесета глава / 131

Дванадесета глава / 132

Тринадесета глава / 135

Четиринадесета глава / 135

Петнадесета глава / 137

Шестнадесета глава / 139

Седемнадесета глава / 140

Осемнадесета глава / 140

Деветнадесета глава / 141

Двадесета глава / 141

Двадесет и първа глава / 142

Двадесет и втора глава / 142

Двадесет и трета глава / 143

Двадесет и четвърта глава / 144

Двадесет и пета глава / 144

Двадесет и шеста глава / 145

Двадесет и седма глава / 145

Двадесет и осма глава / 146

Двадесет и девета глава / 147

Тридесета глава / 148

Книга VI (Епсилон) / 150

Първа глава / 150

Втора глава / 152

Трета глава / 155

Четвърта глава / 156


Книга VII (Дзета) / 158

Първа глава / 158

Втора глава / 159

Трета глава / 160

Четвърта глава / 162

Пета глава / 165

Шеста глава / 166

Седма глава / 169

Осма глава / 172

Девета глава / 174

Десета глава / 176

Единадесета глава / 180

Дванадесета глава / 184

Тринадесета глава / 187

Четиринадесета глава / 190

Петнадесета глава / 191

Шестнадесета глава / 193

Седемнадесета глава / 195


Книга VIII (Ета) / 199

Първа глава / 199

Втора глава / 200

Трета глава / 203

Четвърта глава / 205

Пета глава / 208

Шеста глава / 209

Книга IX (Тета) / 213

Първа глава / 213

Втора глава / 216

Трета глава / 217

Четвърта глава / 220

Пета глава / 221

Шеста глава / 223

Седма глава / 225

Осма глава / 228

Девета глава / 234

Десета глава / 236


Книга X (Йота) / 239

Първа глава / 239

Втора глава / 242

Трета глава / 244

Четвърта глава / 247

Пета глава / 249

Шеста глава / 250

Седма глава / 252

Осма глава / 254

Девета глава / 256

Десета глава / 257

Книга XI (Капа) / 259

Първа глава / 259

Втора глава / 261

Трета глава / 263

Четвърта глава / 265

Пета глава / 266

611

Шеста глава / 268

Седма глава / 271

Осма глава / 273

Девета глава / 275

Десета глава / 277

Единадесета глава / 281

Дванадесета глава / 283

Книга XII (Ламбда) / 287

Първа глава / 287

Втора глава / 288

Трета глава / 290

Четвърта глава / 291

Пета глава / 293

Шеста глава / 295

Седма глава / 298

Осма глава / 301

Девета глава / 306

Десета глава / 307

Книга XIII (Мю) / 311

Първа глава / 311

Втора глава / 312

Трета глава / 315

Четвърта глава / 318

Пета глава / 321

Шеста глава / 322

Седма глава / 324

Осма глава / 329

Девета глава / 335

Десета глава / 339

Книга XIV (Ню) / 341

Първа глава / 341

Втора глава / 344

Трета глава / 349

Четвърта глава / 352

Пета глава / 354

Шеста глава / 357

Индекс на думите / 361

Индекс на имената / 460

Индекс на съкращенията / 463

Съдържания на отделните книги / 467

Библиография / 580

Послеслов / 605