МЕНЮ
КОШНИЦА

Античните надписи на Дионисопол

Античните надписи на Дионисопол - unipress.bg
Античните надписи на Дионисопол
АвторНиколай Шаранков
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 452
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-075924-1
28.00 лв.
Купи

В книгата си, посветена на надписите от античния град Дионисопол (дн. Балчик), авторът Николай Шаранков се е постарал да изготви отговарящо на съвременните критерии издание, което да обхване всички известни досега антични епиграфски текстове от града – както гръцки, така и латински – и да ги представи с нужния коментар, както и с анализ на съдържащите се в тях езикови и ономастични данни.

Включени са както надписите от самия град, така и тези от близките му околности, които със сигурност са принадлежали към административната територия на Дионисопол. Като приложение в края на изданието са представени и надписите, открити извън територията на Дионисопол, но споменаващи града или негови жители. Хронологичният обхват на корпуса е обусловен от наличния епиграфски материал – от IV в. пр. Хр. до IV в. сл. Хр. Естествено, разпределението на надписите в тези осем века е неравномерно – от началния и крайния век имаме само по няколко паметника, а преобладаващата част от паметниците принадлежат на епохите на Елинизма и Принципата.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

0.1. Цел и обхват на изследването 13

0.1.1. Издание на текстовете 13

0.1.2. Изследване на езика на надписите 16

0.1.3. Изследване на личните имена 17

0.2. История на проучванията 18

0.2.1. Първи проучвания 18

0.2.2. Проучвания в Дионисопол след Освобождението на България 20

0.2.3. Проучвания по време на румънското управление 21

0.2.4. Проучвания след връщането на Балчик в пределите на България 22

0.2.5. Проучвания върху езика на епиграфските паметници 24

0.2.6. Откриване на храма на Понтийската Майка и проучвания на автора

върху надписите на Дионисопол 27

1. КОРПУС НА НАДПИСИТЕ

Бележка за изданието 31

I. Декрети 33

1. Фрагмент от декрет от класическия период 35

2. Декрет за Аристомен от Одесос (IGBulg 13 bis) 39

3. Декрет за Апатурий от Одесос 40

4. Декрет за Дионисий от Калатис (IGBulg 13 ter) 42

5. Първи декрет за Поликсен от Месембрия 44

6. Втори декрет за Поликсен от Месембрия 47

7. Декрет за граждани на Калхедон 51

8. Декрет със заличени имена 54

9. Декрет за Акорнион (IGBulg 13) 58

10. Декрет за стратега Мокапорис 65

11. Декрет за стратега (?) Зейбас 69

12. Надпис за определяне на граници (IGBulg 5011) 72

II. Дарения 77

13. Дарение на Диодор и почетен декрет 77

14. Дарение за светилището 79

III. Почетни надписи от римския период 81

15. Почетен надпис за Тит Витразий Полион (IGBulg 15) 82

16. Почетен надпис за жрец и гимназиарх (IGBulg 15 bis) 84

17. Фрагмент от почетен надпис (IGBulg 15 ter) 86

18. Почетен надпис за Марк Аврелий Деметрий (IGBulg 16) 87

19. Фрагмент от почетен надпис за първожрец (IGBulg 19) 89

20. Почетен надпис за Теодор, син на Деметрий (IGBulg 17) 90

IV. Строителни надписи 92

21. Фрагмент от надпис, споменаващ гимназион или гимназиарх 92

V. Ефебски списъци 93

22. Ефебски списък от времето на архонта Дионисий 94

23. Ефебски списък от времето на понтарха Антипатър (IGBulg 14) 95

24. Ефебски списък от времето на архонта Марк Аврелий Курес 98

25. Фрагмент от списък (IGBulg 14 bis) 100

VI. Списъци на жреци и колегии 102

26. Списък на жреци на Дионис 102

27. Списък на жреци на Дионис (IGBulg 22) 104

28. Списък с имена 105

29. Списък на колегията на „неомениастите“ 107

30. Списък на колегията на „Атисовците“ 114

31. Надпис на сдружението на „старшите“ малоазийци (IGBulg 23) 117

32. Надпис на мистериално общество (IGBulg 22 bis) 119

33. Печат на спортното общество на тарсийците 121

34. Фрагмент от списък с имена (IGBulg 31) 123

VII. Посветителни надписи 124

35. Посвещение на Анаксандър за Афродита (IGBulg 19 bis) 125

36. Статуя на Пан с посвещение на Аполоний (IGBulg 20) 126

37. Посвещение на Каликрат за Деметра (IGBulg 21) 127

Посвещения за Понтийската Майка на боговете 128

38. Посветителен надпис на главната статуя 130

39. Посвещение на Агатион върху маса 131

40. Посвещение на Менис 132

41. Посвещение на жреца Демофонт върху фронтона на едикулата 133

42. Посвещение на Аполоний 133

43. Посвещение на - - -, син на Диоген 135

44. Фрагмент, споменаващ Понтийската Майка 135

45. Посвещение за Дионисополската Майка 136

46. Посвещение на Зенон от Тир 137

47. Посвещение на жрицата Мамасисис 138

48. Посвещение на жрицата Зуке 139

49. Посвещение на Лизимах 141

50. Посвещение на Диофант 141

51. Фрагмент от посвещение 143

52. Посвещение на сребърна статуя на Майката на боговете от

император Лициний 143

53. Посвещение на Демостен от Никомедия 145

54. Посвещение за Посейдон 147

55. Посвещение за Хероса Пазител 147

56. Фрагмент от преизползван надпис 149

57. Посвещение за Дерзала от агонотет 150

58. Второ посвещение за Дерзала от агонотет 152

59. Посвещение за Зевс Долихен (IGBulg 24 bis) 154

60. Посвещение за Херакъл (IGBulg 24) 155

61. Фрагмент от латински посветителен надпис 156

62. Посвещение на сребърна статуя на Диана от император Лициний 157

63. Посвещение за Аполон и Артемида (IGBulg 33) 158

64. Посвещение за Нимфите (IGBulg 5012) 159

65. Графити от храма на Майката на боговете 160

66. Огледалца с надписи 163

VIII. Надгробни надписи 165

67. Хермафил от Кизик (IGBulg 25) 166

68. Полиника, съпруга на Федим (IGBulg 26) 167

69. Родоклея, дъщеря на Демокъл (IGBulg 27) 167

70. Силен и съпругата му 169

71. Менодот, син на Скитес 169

72. Лесторма, дъщеря на Диздон (IGBulg 27 bis) 170

73. Паметник с гладиаторска сцена (IGBulg 28) 171

74. Паметник с погребално угощение (IGBulg 28 bis) 172

75. Латински надпис на Клемент 174

76. Латински надпис на Валерий Херкулан 174

77. Късен латински надгробен надпис в стихове 176

78. Главк, Фанер и Теодор 178

79. Диофант, син на ---фант 179

ΙΧ. Милиарни колони 180

80. Колона в чест на императорите от Първата тетрархия 180

Χ. Неясни надписи 182

81. Фрагмент (IGBulg 32) 182

82. Релеф с тракийски конник (IGBulg 34) 183

83. Късноантичен надпис с библейски цитат (SIBulg 85) 184

Надписи за Дионисопол, открити извън територията на града 185

Е1. Почетен декрет от Калатис 186

Е2. Почетен декрет от Бизантион или Калатис (?), открит в Олбия 186

Е3. Почетен надпис от Одесос 188

Е4. Епитафия от Васада в Ликаония 188

Е5. Надпис на дионисополска делегация в светилището на Аполон Клароски 189

Е6. Почетен надпис за Тит Аврелий Флавин от Ескус 190

Е7. Благодарствен надпис на Дионисопол за император Гордиан III и

Първи Италийски легион в Нове 191

2. ЕЗИК НА НАДПИСИТЕ

2.0. Старогръцкият език в Дионисопол 193

2.0.1. Диалектни остатъци в надписите от класическия, елинистическия и

римския период 194

2.0.1.1. Йонийски особености 196

2.0.1.2. Дорийски особености 198

2.0.1.3. Въпросът за произхода и диалекта на първоначалното гръцко

население в Дионисопол 200

2.0.2. Особености на старогръцкия през елинистическата и римската

епоха, отразени в надписите от Дионисопол 201

2.1. Фонетични особености в старогръцките надписи 202

2.1.1. Вокализъм 202

10

2.1.1.1. Кратки вокали 202

2.1.1.1.1. ε > α 202

2.1.1.1.2. ι > ε 202

2.1.1.1.3. [i] предадено чрез <EI> 203

2.1.1.2. Дълги вокали 204

2.1.1.2.1. Съдбата на дългото затворено [e:] и диграфа <EI> 204

2.1.1.2.1.1. <Ι> вместо <ΕΙ> 204

2.1.1.2.1.2. [i:] предавано чрез <EI> 205

2.1.1.2.1.3. <H> вместо <EI> пред [a] и [o] 206

2.1.1.2.2. <H> 207

2.1.1.2.3. <Ω> ~ <Ο> (?) 210

2.1.1.3. Дифтонги 210

2.1.1.3.1. Дифтонги с кратък първи елемент 210

2.1.1.3.1.1. <AI> ~ <E> 211

2.1.1.3.1.2. <OI> ~ <Υ> 211

2.1.1.3.1.3. <OI> > <O> пред вокал 211

2.1.1.3.1.4. <ΥΙ> > <Υ> пред вокал 212

2.1.1.3.2. Дифтонги с дълъг първи елемент 212

2.1.1.3.2.1. Монофтонгизация на дългите дифтонги <ΑΙ>, <ΗΙ>, <ΩΙ> 212

2.1.1.3.2.2. Изчезване на втория елемент в дългия дифтног <ΑΥ> 214

2.1.2. Консонантизъм 214

2.1.2.1. Назали 214

2.1.2.2. Фрикатив [h] 216

2.1.2.3. <ΚΓ> > <ΓΓ> 216

2.1.2.4. <ΓΝ> > <Ν> 217

2.1.2.5. <ΓΛΥ> > <ΓΥ> 217

2.1.2.6. Групата ΣΣ 217

2.1.2.7. Опростяване на геминати 218

2.1.2.8. Сричкова граница и удвояване на единични консонанти 218

2.1.3. Фонетика на изречението 220

2.1.3.1. Елизия на кратки вокали в сандхи 220

2.1.3.2. Употреба на т. нар. ν ἐφελκυστικόν 220

2.1.3.3. Асимилация на крайни консонанти в сандхи 221

2.2. Морфологични особености в старогръцките надписи 222

2.2.1. Склонение на имената 222

2.2.2. Уеднаквявавне на аористните форми 225

2.3. Специфична лексика в надписите от Дионисопол 226

2.3.1. Употреба на форми със суфикса -ιον 226

2.3.2. Глаголи на -εύω / εύομαι 228

2.3.3. Държавна уредба и институции 229

2.3.4. Места и сгради в града 231

2.3.5. Жречески длъжности, религиозни колегии и други общности 233

2.4. Употреба на латинския език в надписите от Дионисопол 242

3. СОБСТВЕНИ ИМЕНА В НАДПИСИТЕ

3.1. Антропоними 245

3.1.1. Ономастичен модел през елинистическата и римската епоха 246

3.1.1.1. Гръцки модел 246

3.1.1.2. Римски модел 248

3.1.2. Гръцки лични имена 251

3.1.2.1. Теофорни имена 253

3.1.2.2. Други типове имена 263

3.1.3. Латински лични имена 272

3.1.4. Тракийски лични имена 277

3.1.5. Малоазийски лични имена 281

3.1.6. Лични имена с неясен произход 282

3.2. Топоними 285

3.2.1. Имената на града 286

3.2.2. Топонимът Роколе 302

3.2.3. Мнимата глоса Δάβα· πόλις 307

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 309

THE ANCIENT INSCRIPTIONS OF DIONYSOPOLIS (SUMMARY) 313

БИБЛИОГРАФИЯ 345

ПОКАЗАЛЦИ

Лични имена 363

Имена в гръцките надписи 363

Имена в латинските надписи 374

Римски граждани 374

Географски имена 375

Тракийски и римски владетели и магистрати 377

Богове 379

Гръцки думи 380

Латински думи 392

Съответствия с предишни издания 394

Местонамиране на надписите 395

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАДПИСИТЕ 397