МЕНЮ
КОШНИЦА

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВО И ПРИНУДА“

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВО И ПРИНУДА“ - unipress.bg
НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВО И ПРИНУДА“
СъставителМалина Новкиришка-Стоянова, Ралица Илкова, Красимир Манов, Дилян Начев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 302
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5757-5
30.00 лв.
Купи

Сборник доклади от научната конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 16 май 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВО, ПРИНУДА И ПУБЛИЧНОСТ

Малина Новкиришка-Стоянова

Expropriatio и utilitas publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Янаки Стоилов

Принуда в правото чрез установяване на публични задължения . . . . . . . . . . . . . . . 40

Дилян Начев

Формална и фактическа юридическа задължителност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Стоян Иванов

Metus, или психическата принуда в римското частно право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Донка Чакърова

Особености на правната принуда, осъществявана от някои независими

специализирани държавни органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ПРИНУДА И САНКЦИЯ

Иван Русчев

Поставянето под запрещение – защита или санкция? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Александър Димитров

За едно пропукване в тъждеството между нарушение и наказание . . . . . . . . . . . . 120

Таня Ибрямова

Дифузна санкционна компетентност в дигитална среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

ПРИНУДА, ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОТО И ИЗВЪНРЕДНОСТ

Людмила Костова

Пресечната точка на принудата и ефективността на правото – принципът

ne bis in idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Момчил Мавров, Мария Христозова

Ограничителните мерки в ЕС и държавите членки по време на пандемията

от COVID-19: закрила, право или принуда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Димитър Петров

Въпросът за задължителната ваксинация във времена на епидемия

през призмата на християнската и ислямската традиция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

МАТЕРИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНУДАТА

В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО

Красимир Манов

За ролята на физическата принуда като психично въздействие . . . . . . . . . . . . . . . 177

Ива Пушкарова

Пирамидални финансови измами – изпълнителски механизъм,

разграничение между престъпна и несъставомерна стопанска дейност . . . . . . . . 188

Наталия Иванова

Правната принуда в регулиращата функция на наказателното право. . . . . . . . . . . 202

Руси Алексиев

Съвкупност от престъпления, включващи принуда, по българското наказателно

право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

ПРОЦЕСУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНУДАТА

В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО

Диана Василева

Сравнителноправен анализ на наказанията за същински корупционни

престъпления в публичния сектор в Европа. Диференциация на наказанията . . . 225

Цветомир Панчев

Процесуалната принуда за ограничаване правото на свободно движение,

прилагана в наказателното производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Светлин Антонов

Практически проблеми при прилагане на мярката за неотклонение

задържане под стража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

ПРИНУДА, КОНСТИТУЦИЯ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Зорница Йорданова

Принудата като понятие в Конституцията на Република България . . . . . . . . . . . . 269

Методи Шамов

За временното отстраняване от служба като принудителна

дисциплинарна мярка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Васил Силяновски

Някои проблеми във връзка с принудителната административна мярка

„запечатване на обект“ по закона за акцизите и данъчните складове. . . . . . . . . . . 292