МЕНЮ
КОШНИЦА

Грация на смеха. Специфика на комическото белканто в операта „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети. Теоретични и режисьорски подходи

Грация на смеха. Специфика на комическото белканто в операта „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети. Теоретични и режисьорски подходи - unipress.bg
Грация на смеха. Специфика на комическото белканто в операта „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети. Теоретични и режисьорски подходи
АвторСтефан Донев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 382
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5922-7
30.00 лв.
Купи

Изследването на Стефан Донев по задълбочен, любопитен и неочаквано жив начин ни въвежда в света на комическата опера буфа „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети, която превръща в отправна точка за своите разсъждения, посветени на мястото и ролята на оперното изкуство като цяло. Смело подлага на преосмисляне понятието „комическо белканто“, както за първи път, при това не само в българската музикална култура, го поставя в центъра на един колкото специфично артистичен, толкова и непосредствено теоретично-научен и философско-естетически анализ.

Проф. д-р Деян Павлов 

Книгата предлага свеж, полезен и иновативен поглед към един важен момент от развитието на операта – обособяването на „комическото белканто“, посредством внимателен анализ на една-единствена творба. „Разопаковането“ на шедьовъра на Доницети „Дон Паскуале“ се осъществява като последователно разгръщане на различни нива и перспективи – исторически, теоретично-естетически и практически. Резултатът е обогатяващо, вълнуващо и в крайна сметка убедително изследване на опера буфа и нейната художествена оригиналност.

Проф. д-р Миглена Николчина


Белкантовата идеална красота притежава самостоятелен художествен смисъл, основаващ се на усещането за безграничната творческа и изпълнителска мощ и въображение от страна на композитора и певеца. Зад чисто конкретната цел на виртуозното смайване и пораждането на съвсем търсено и нарочно усещане за зашеметяване, непостижима изкусност, извънредна способност, талант и виртуозитет се крие дълбокият естетически романтичен стремеж към преодоляване и срутване на всички ограничения пред творческата личност, която е способна да преобрази както себе си, така и света…

Това ни подсказва и изключителният свят на операта „Дон Паскуале“, където неустоимите мелодии постигат самото откровение на пролетната светлина, младежкото безгрижие и най-чистия възторг от живота.

СТЕФАН ДОНЕВ (р. 1970) е оперен постановчик и режисьор, преподавател по актьорско майсторство за оперни певци и музикално-сценична режисура. Роден и живее в София. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ със специалност „Тромпет“. Магистър по културология към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В този факултет по-късно прави и докторат към Катедра „Логика, етика, естетика“. Специализирал е музикално-сценична режисура във Вокалния факултет при НМА „Проф. Панчо Владигеров“, където развива и своята професионална преподавателска дейност към Катедра „Музикално-сценични изкуства“. Донев осъществява над тридесет оригинални постановки на опери, оперети и мюзикъли в редица музикални театри в страната: Национална софийска опера, Музикален театър „Стефан Македонски“, Държавна опера – Стара Загора, Музикален театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, Държавна опера – Русе, Държавна опера – Варна, Държавна опера – Бургас, Учебен оперен театър към НМА „Панчо Владигеров“ – София, Учебен оперен театър – Варна и др. Интересите му са съсредоточени върху високите образци на оперните шедьоври, белкантовата традиция и вокалната естетика, оперетния театър и провокативния характер на жанра мюзикъл.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор. Греховете на смеха / 11

доц. д-р Петър Пламенов

Увод

Глава І

Романтическият свят и операта „Дон Паскуале“

Основни естетически характеристики на романтическата музика / 83

Романтизъм. Обща дефиниция / 83

Периодизация и основни характеристики / 87

І. Предромантизъм (1790–1800) / 110

ІІ. Ранен романтизъм (1800–1830) / 111

ІІІ. Зрял романтизъм (1830–1850) / 114

ІV. Късен романтизъм (1850–1890) / 118

V. Постромантизъм. Романтично краевековие. Fin du siècle.

Преход между двата века (1890–1915) / 119

Глава ІІ

Комическото и неговите романтически трансформации

в музикалното му превъплъщение

Определение / 123

Романтическа ирония, романтически хумор / 141

Комическото в музиката / 158

Глава ІІІ

Специфика на музикалния образ

Особености на музикалния образ / 179

Видове музикални образи / 185

1. Лирически музикален образ / 186

2. Епически музикален образ / 187

3. Драматически музикален образ / 192

4. Приказен музикален образ / 195

5. Абстрактен музикален образ / 200

Глава ІV

Шедьовърът „Дон Паскуале“

История, творчески особености, художествена специфика и музикална същност. Обща картина на италианската романтическа опера през ХІХ в. / 213

Номенклатура / 219

Либрето / 221

История на създаването / 226

Драматургичен анализ / 240

Музикален анализ / 245

Особености на музикалния език и стил на Гаетано Доницети / 257

Глава V

Комическо и красота

В преследване на идеалната красота (bellezza ideale) / 271

Новаторство и стил / 283

Глава VІ

Режисьорски подходи

І. Археологически консервативен метод на осъществяване / 294

ІІ. Радикално-транспониращ метод на осъществяване / 296

ІІІ. Условно-метафоричен метод на осъществяване / 300

Театър на преживяването, на изобразяването и на занаята / 305

Вътрешна и външна тема / 306

Режисьорски подходи и стил / 309

Глава VІІ

Три възможни режисьорски подхода към операта „Дон Паскуале“

І. Историческоценностeн подход / 315

ІІ. Транспониращ подход / 320

ІІІ. Метафоричен подход / 324

Заключение / 330

Резюме на английски език / 338

Използвана литература / 361

Приложения

Списък на оперните произведения на Гаетано Доницети в хронологичен ред / 371

Основни записи на операта „Дон Паскуале“ / 379

Списък на останалите произведения на Гаетано Доницети / 381