Banner
Instagram
Регистри  в журналистическия дискурс - unipress.bg
Регистърът улавя онези фини настройки на речта, които стилът не успява да опише. В журналистическия дискурс съжителстват престижни с непрестижни, официални с неформални, динамични със статични, кон..
Рекламата през Възраждането - unipress.bg
Монографията е първият у нас опит да се погледне сериозно на историята на българската реклама, да се сравни със световното развитие на това явление, да се потърси мястото и в живота на възрожденския б..
Реторика и пъблик рилейшънс - unipress.bg
"Книгата "Реторика и пъблик рилейшънс" е успешен опит да се създаде модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага към различни ситуации. Идейният акцент е авторското виждане как..
Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007–2019) - unipress.bg
Луливера Кръстева е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е доктор по филология, доцент по журналистика на вътрешнополитич..
Телевизионни жанрове. Теория, методи, модели - unipress.bg
„Телевизионни жанрове. Теория, методи, модели" е изследване за мястото, ролята и значението на телевизионните жанрове в съвременните български телевизионни организации. Книгата се базира на историческ..
Хармония в рекламната комуникация - unipress.bg
Книгата е за студенти, рекламисти, пиари, маркетолози, филолози, социолози, психолози, политолози, фотографи, художници, учители, журналисти и др. Книгата ще ви помогне да станете още по-добри в марке..
„Народният дух“ в авторските песни от България - unipress.bg
С книгата си известният наш музиколог и фолклорист Лозанка Пейчева навлиза в богат и донякъде познат терен, който обаче до момента е проучен само частично и по относително несистематизиран начин. В це..
The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity - unipress.bg
The book collection “The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity” (compiled and edited by Minka Zlateva) presents the reports of 57 participants from 14 countries in the Eleven..
Показва 41 до 48 от 48 (3 страници)