Banner
Instagram
Mедиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания - unipress.bg
Книгата представя функциите и ефектите на медийния дизайн като съществена част от комуникационното поведение на съвременното списание...
-30%
Медиен език и стил - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
Учебникът „Медиен език и стил“ е предназначен за специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и всички специалности от професионалното направление „Обществени комуникации ..
-30%
Медиен разказ - unipress.bg
9.00 лв. 6.30 лв.
Снежана Попова е професор в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по филология и доктор на социолог..
-30%
Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията - unipress.bg
Глобализацията и дигитализацията дават метаперспектива на визуалните дейности и тя е свързана с универсалната релевантност на дизайна. Дизайнът на второто десетилетие на ХХІ век е преобладаващо двуизм..
-30%
Медии и комуникации - unipress.bg
20.00 лв. 14.00 лв.
Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация.Медийната грамотност; инструментариумите на маркетинговата комуникация; източниците на информация в разследващата журнали..
-30%
Медии и комуникации: юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация - unipress.bg
Сборникът е посветен на 40-годишния юбилей на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Включени са научни статии и студии на преподаватели от фак..
-30%
Медийна и комуникативна компетентност - unipress.bg
Книгата акцентира на съвкупността от всички реални комуникационни взаимодействия, които масовите комуникации осъществяват всекидневно с разнообразната по състав детска аудитория. Тези взаимодействия и..
-30%
Медийна икономика - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
"Медийна икономика" е книга, предназначена за студенти и експерти в областта на медиите. Тя представя наблюденията на автора, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникац..
-30%
Медийната грамотност: преосмисляне на опита - unipress.bg
Книгата разглежда медийната грамотност като цялостна концепция, както и формирането й в България. И по-точно създаването на цялостна обучителна програма по медийна грамотност, целяща да подобри състоя..
Методи за изследване на масовата комуникация - unipress.bg
Книгата дава пълна представа както за емпиричното социално изследване, тази и за спецификите на приложението му при изучаване на масовата комуникация. Монографията запълва празнотата в родната кн..
-30%
Митологичните архетипи в комуникациите - unipress.bg
Книгата изследва стотици от най-работещите и ефективни архетипови стратегии и подходи, като отразява най-доброто и най-новото от световната реклама в това отношение. Предназначена е за всички, ангажир..
-30%
Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии - unipress.bg
Изследването "Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии" - резултат от продължителен траен интерес и дългогодишни задълбочени наблюдения, представя комплексно проблем..
-30%
Мостове към консенсуса: пъблик рилейшънс, журналистика и медии - unipress.bg
Чрез цялостен и критичен анализ на теориите в областта на публичната комуникация монографията прави опит да даде отговор на актуални въпроси, свързани с динамичното напрежение във взаимоотношенията ме..
Музиката за народа на медийния фронт - unipress.bg
Книгата разглежда ситуацията на медиите и музиката в социалистическа България (1944-1989 г.) и я изследва на фона на засилен през последните години интерес към близката история на България, към социал..
-30%
Насаме с дистанционно - unipress.bg
Лиляна Николова Андреева е доцент, доктор по филология, дългогодишен преподавател по телевизионна журналистика и връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския..
-30%
Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика - unipress.bg
Книгата се опитва да очертае значението на пет фактора, които са решаващи по отношение на настоящите предизвикателства и възможните хоризонти пред международната журналистика: диктата на постистината;..
-30%
Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара - unipress.bg
Марина Кирова-Борисова е завършила специалностите Журналистика и връзки с обществеността в СУ „СВ. Климент Охридски", а също така и магистърски курс към Университета Лунд, Швеция. Преподавала е във фа..
-30%
Основи на политологията - unipress.bg
Учебникът по основи на политологията е предназначена е за студенти по политически науки в Софийския университет и други висши училища, за изследователи и наблюдатели на политическия процес, както и за..
-50%
От век на век, от слово към слово - unipress.bg
Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Филип Панайотов - знакова личност - в журналистиката, в публицистиката, в преподаването, в изследването на историята на българската журналистика и в практиката н..
-50%
Пресата – политически посредник - unipress.bg
В монографията е разгледана социалната роля на пресата като политически посредник по време на избори в контекста на проведените в България и Чехия президентски кампании (2006–2008). Съпоставката на ме..
Показва 21 до 40 от 49 (3 страници)