Banner
Instagram
-30%
Книгоиздаване и медии - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар, проведен на 23 ноември 2007 г. във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"..
-50%
Книгоиздаване по време на криза - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветен на 1..
-30%
Култура. Медии. Публичност - unipress.bg
Медиите като културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди всичко - феноменът вестник "Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публич..
Mедиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания - unipress.bg
Книгата представя функциите и ефектите на медийния дизайн като съществена част от комуникационното поведение на съвременното списание...
-30%
Медиен език и стил - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
Учебникът „Медиен език и стил“ е предназначен за специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и всички специалности от професионалното направление „Обществени комуникации ..
-30%
Медиен разказ - unipress.bg
9.00 лв. 6.30 лв.
Снежана Попова е професор в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по филология и доктор на социолог..
-30%
Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията - unipress.bg
Глобализацията и дигитализацията дават метаперспектива на визуалните дейности и тя е свързана с универсалната релевантност на дизайна. Дизайнът на второто десетилетие на ХХІ век е преобладаващо двуизм..
-30%
Медии и комуникации - unipress.bg
Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация.Медийната грамотност; инструментариумите на маркетинговата комуникация; източниците на информация в разследващата журнали..
-30%
Медии и комуникации: юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация - unipress.bg
Сборникът е посветен на 40-годишния юбилей на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Включени са научни статии и студии на преподаватели от фак..
-30%
Медийна и комуникативна компетентност - unipress.bg
Книгата акцентира на съвкупността от всички реални комуникационни взаимодействия, които масовите комуникации осъществяват всекидневно с разнообразната по състав детска аудитория. Тези взаимодействия и..
-30%
Медийна икономика - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
"Медийна икономика" е книга, предназначена за студенти и експерти в областта на медиите. Тя представя наблюденията на автора, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникац..
-30%
Медийната грамотност: преосмисляне на опита - unipress.bg
Книгата разглежда медийната грамотност като цялостна концепция, както и формирането й в България. И по-точно създаването на цялостна обучителна програма по медийна грамотност, целяща да подобри състоя..
Между кориците и отвъд тях - unipress.bg
Доклади от академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, дойена на специалност "Книгоиздаване" в СУ...
Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите) - unipress.bg
Общата идея, която стои зад книгата е свързана с разбирането на Джозеф Най за меката власт. Според него властта е способност за постигане на желани резултати и ако е необходимо, овластеният променя по..
Методи за изследване на масовата комуникация - unipress.bg
Книгата дава пълна представа както за емпиричното социално изследване, тази и за спецификите на приложението му при изучаване на масовата комуникация. Монографията запълва празнотата в родната кн..
-30%
Митологичните архетипи в комуникациите - unipress.bg
Книгата изследва стотици от най-работещите и ефективни архетипови стратегии и подходи, като отразява най-доброто и най-новото от световната реклама в това отношение. Предназначена е за всички, ангажир..
-30%
Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии - unipress.bg
Изследването "Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии" - резултат от продължителен траен интерес и дългогодишни задълбочени наблюдения, представя комплексно проблем..
-30%
Мостове към консенсуса: пъблик рилейшънс, журналистика и медии - unipress.bg
Чрез цялостен и критичен анализ на теориите в областта на публичната комуникация монографията прави опит да даде отговор на актуални въпроси, свързани с динамичното напрежение във взаимоотношенията ме..
Музиката за народа на медийния фронт - unipress.bg
Книгата разглежда ситуацията на медиите и музиката в социалистическа България (1944-1989 г.) и я изследва на фона на засилен през последните години интерес към близката история на България, към социал..
-30%
Насаме с дистанционно - unipress.bg
Лиляна Николова Андреева е доцент, доктор по филология, дългогодишен преподавател по телевизионна журналистика и връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския..
Показва 21 до 40 от 57 (3 страници)