МЕНЮ
КОШНИЦА

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ - unipress.bg
-25 %
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ
АвторБерджухи Йорданова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 214
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5720-9
This offer ends in:
Дни
Часа
Мин
Сек
18.00 лв.
13.50 лв.
Купи

Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научноизследователски интереси са в областта на здравното и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование и теорията на възпитанието. Автор е на самостоятелна монография, помагало, антология, учебник и на над 70 студии и статии в сборници и списания в България и чужбина, като част от тях са в съавторство. Участвала е в над 20 национални научноизследователски проекта.

Здравословното хранене на децата в горна училищна възраст, като едно от основните направления на училищната хигиена, е особено актуален проблем през XXI век, когато все повече се разпространява наднорменото тегло и затлъстяването сред учениците в България.

Книгата е посветена на здравословното хранене на децата в горна училищна възраст от възпитателна и образователна гледна точка. Представят се особеностите в здравето, храненето и физическото развитие на учениците; факторите, влияещи върху храненето; актуални данни от изследвания на храненето, наднорменото тегло и затлъстяването; европейски и национални политики, свързани с храненето на учениците, и др. Анализират се данни от проведено емпирично изследване сред децата в горна училищна възраст и сред учителите, въз основа на което е разработен концептуален модел за здравословно хранене.

Главното предназначение на тази монография е да подпомогне педагогическите специалисти в придобиването на по-голяма увереност в укрепването и опазването здравето на учениците чрез информиране, организиране на събития, личен пример и др., както и мотивиране на децата да усвояват актуални знания, да развиват умения и да спазват принципите за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

Съдържание

Увод / 7

Първа глава

Храненето на децата в горна училищна възраст в контекста на здравословното им развитие – същност, фактори и актуални тенденции

Здраве и развитие на децата в горна училищна възраст / 11

Хранене на учениците / 36

Фактори, влияещи върху храненето и теглото на учениците / 60

Актуални данни от изследвания на храненето, наднорменото тегло и затлъстяването сред учениците / 66

Втора глава

Политики за здравословно храненe и здравна култура в горна училищна възраст с фокус към възпитанието и образованието Европейски и национални политики, свързани с храненето на учениците / 73

Здравна култура и развитие на умения за здравословно хранене у учениците / 91

Образователни и възпитателни аспекти на здравословното хранене на учениците / 97

Трета глава

Емпирично изследване на възпитателните и образователните аспекти на храненето на децата в горна училищна възраст

Организация и методика на емпиричното изследване / 103

Анализ на данните от емпиричното изследване / 107

Концептуален модел на здравословното хранене на децата в горна училищна възраст / 152

Обобщение, изводи и заключение / 158

Литература и източници от интернет / 169

Приложения / 175