МЕНЮ
КОШНИЦА

Университетска библиотека - unipress.bg

Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател
-40 %
Книгата е опит за формиране на една теория на правотворческата дейност. В центъра на изследването е поставен проблемът за ролята на нетипичния законодател, какъвто е правителството с неговата експертна администрация. Защитава се идеята, че успешното законодателство е в зависимост от качеството ..
15.00 лв. 9.00 лв.
Основи на литературната наука
-40 %
Михаил Арнаудов завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище (дн. Софийски университет) в София (1898). Специализира през 1898-1900 индогерманско езикознание, философия и литература в Германия (Лайпциг и Берлин) при А. Лескин, Е. Виндиш, Ф. Бругман, В. Вунд, К. Гелдне..
20.00 лв. 12.00 лв.
Етногеография
-40 %
Етногеографското познание се заражда още в Древността (средата на I хилядолетие пр. Хр.), когато се заражда и научното познание въобще. Названието на тази област от научното познание произлиза от три гръцки съставки: "етнос" (народ), "гео" (земя) и "графос" (описание). В буквален превод Етногеографи..
20.00 лв. 12.00 лв.
To libraries, with love The Library-Information Policy of Bulgaria from 1989 to 2013 (A collection of papers, projects and articles)
-40 %
This collection incorporates selected texts of various types, including: conference reports; materials intended for national projects or programs; scientific articles; international projects; theoretical works; communications. The compiler’s idea is to provide a mirror-like picture of the developmen..
14.00 лв. 8.40 лв.
Картографско моделиране на релефа в част от Рило-Родопското пространство
-40 %
Учебникът разглежда принципите на изследване и картографско моделиране  на релефа като система.Представени са аналитичното, както и синтетичното и специално картографско моделиране...
20.00 лв. 12.00 лв.
Балкани - балканизъм
Изчерпан
Второто разширено и допълнено издание на "Балкани - балканизъм" излиза четири години след изчерпването на първото и шест години след публикуването на английския оригинал, последван от преводи на немски, италиански, гръцки, турски, румънски, сръбски, македонски, словенски и албански. Основният акцент..
Черния ловец
-40 %
Черния ловец - персонаж от гръцката митология, е младеж, който излиза извън полиса и впускайки се в планината, чрез хитрост, получава инициация. Като го описва, авторът Пиер Видал-Наке проучва гръцкия свят не по царевия път на агората, а чрез неговите маргиналии: младежите, жените, занаятчиите, роби..
15.00 лв. 9.00 лв.
Един интегрален модел на речта: равнища, единици и категории
-40 %
Трудът е посветен на проблемите на речта. Акцентът е поставен върху функционално-семантичния анализ на разнородните й аспекти, разгледани върху обща концептуална основа и с единни методологически принципи. Разработеният интегрален модел обхваща семантичните равнища, основните единици и категории на ..
23.00 лв. 13.80 лв.
Правната система. Част II. Състав и действие
-40 %
Книгата разглежда компонентите на правната система, техните функции, връзки и структури. Особено внимание се отделя на видовете юридически конструкции и съответствията между тях. Действието на съвременната правна система протича в материална и във виртуална среда. Определят се качествата, състав..
30.00 лв. 18.00 лв.
Биогеография
-40 %
Биогеография - Университетска библиотека..
30.00 лв. 18.00 лв.
Правната система. Част I. Онтология и методология
-40 %
Съвременното право преминава в нова среда на съществуване и действие. Правото на информационното общество е системно изграждано и системно действащо право. Преходът към новото обществено и правно състояние е съпроводен с възникване на нови правни понятия, нови научни цели и ценности. Възниква виртуа..
30.00 лв. 18.00 лв.
Местното самоуправление и местната администрация
Изчерпан
Местното самоуправление и местната администрация са сред критичните фактори на демократичното развитие на българското общество. От управлението на местните дела зависи качеството на обществените услуги и субективното усещане за качеството на живота. Успехът в живота и кариерата на хората в младите д..
Medieval Slavic Acts from Mount Athos 1230–1734
-40 %
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofia in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens in 1998. He has been Assistant Professor of Modern Greek Philology (1998–2001) and Associate Professo..
24.00 лв. 14.40 лв.
Книжовността на Българското Възраждане
-40 %
Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включват се изказвания и тези на по-късни изследователи, цитират се откъси от техни творби или публикации..
30.00 лв. 18.00 лв.
Политическа география, геополитика, геостратегия
Изчерпан
Политическа география, геополитика, геостратегия - Геология и география..
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия
-40 %
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - Филология..
15.00 лв. 9.00 лв.
Структурна и функционална зоология на безгръбначните животни
-40 %
Структурна и функционална зоология на безгръбначните животни - Биология..
25.00 лв. 15.00 лв.
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век
-40 %
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век - Филология..
15.00 лв. 9.00 лв.
Класиците, том 1
-40 %
Акад. Пантелей Зарев (псевдоним на Пантелей Йорданов Пантев) е български литературен теоретик, историк и критик. Завършил Философия в СУ "Климент Охридски". Професор, завеждащ Катедрата по теория на литературата и ректор на Софийския университет (1968-1972); заместник директор на Института..
15.00 лв. 9.00 лв.
История на физиката от Възраждането до наши дни
-40 %
Книгата представлява кратко изложение на историята на физиката от Възраждането до наши дни (XVII-XXI в.) Основно внимание се обръща на зараждането и развитието на най-важните физични идеи, теории и раздели на физиката, както и на съдбата на учените, които са ги създали. Книгата съдържа 50 биографии ..
15.00 лв. 9.00 лв.
Основи на методиката на обучението по български език
-40 % Изчерпан
Основи на методиката на обучението по български език - Филология..
20.00 лв. 12.00 лв.
Показва 29 до 49 от 49 (2 страници)