МЕНЮ
КОШНИЦА

Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование - E-book

Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование - E-book - unipress.bg
Е-КНИГА
Творчеството на Кирило-Методиевите ученици при изучаването на литература в средното образование - E-book
АвторБисер Божков
  • Наличност: ДА
  • Корица: е-книга
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 128
  • Година: 2018
  • ISBN: 978-954-07-4808-5
6.00 лв.
Купи

Книгата е съвременен прочит и интердисциплинарен анализ на Кирило-Методиевото дело и старобългарската християнска кни­жнина, които са залегнали в основите на българската култура и са предмет на изучаване в общообразователното училище. Класически­те творби на учениците на светите братя, създадени в България по времето на Златния век, изграждат темелите на българския дух и оформят изцяло насоките на българската литература. Те предопре­делят идейните и художествените образци за развитие на словес­ното творчество както на българския, така и на другите славянски народи след приемане на християнството. Божието Слово и „бла­годатният дъжд на буквите“, с които са изпълнени творбите на първите старобългарски писатели, са онези духовни първоизвори на Просвещението, които даряват светлината на познанието и приобщават българския народ към духовната култура на християн­ството и благодатния живот на Църквата. Преславската и Охрид­ската книжовна школа, които стават духовни огнища на вярата и книжовността, се превръщат и в най-главни центрове за просвета и средища на култура, от които чрез книгите се разпръскват духов­ните семена на знанието.

Макар и добре познати, тези класически произведения поради свое­то богословско съдържание и библейска символика, поради архаичния изказ или особена стилистика понякога днес са трудноразбираеми. В тази връзка книгата има за цел да предложи допълнително мето­дическо ръководство за преподаване на старобългарската литера­тура, като поставя нейното съдържание в духовния контекст на християнската култура и дава литературен и богословски анализ на основни послания в богатата идейна съкровищница на църковното учение. Тази книга може да бъде полезна както за учителите по лите­ратура, така и за родители, студенти и ученици.