МЕНЮ
КОШНИЦА

ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО. ПРОСЛАВА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО. ПРОСЛАВА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ - unipress.bg
ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО. ПРОСЛАВА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ
СъставителИскра Христова - Шомова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 424
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5657-8
50.00 лв.
Купи

Това е десетата книга от Библиотека „Охридски извори“. Тя е посветена на св. Наум Охридски и е дело на колектив от изследователи от Катедрата по кирилометодиевистика. В нея са включени двете старобългарски жития на св. Наум, преведената от гръцки средновековна Служба засв. Наум с неговото Проложно жи тие, заедно с гръцките им оригинали, църковнославянските служби за св. Наум, преведени от Калистрат Зографски и от Партений Левкийски, както и Канонът за апостол Андрей от св. Наум Охридски. Към средновековните текстове за св. Наум има речник-индекси и новобългарски преводи. В книгата са поместени и изследвания върху публикуваните текстове и върху иконописната традиция за св. Наум Охридски.


СЪДЪРЖАНИЕ

Библиотека Охридски извори / 11

ПРОСЛАВАТА НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ / 13

Текстовете в прослава на свети Наум Охридски / 15

Искра Христова-Шомова

Развитие и разпространение на иконографията на св. Наум Охридски Чудотворец (XIV–XIX в.) / 29

Ралица Русева

Принципи на публикация на текстовете и на съставяне на речниците към тях / 69

ПЪРВО СТАРОБЪЛГАРСКО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 73

Йордан Иванов / 75

Петко Петков

Първо старобългарско житие на св. Наум Охридски / 78

Подготвил Димитър Пеев

Речник-индекс на Първото старобългарско житие на св. Наум Охридски / 84

Димитър Пеев

Първо старобългарско житие на св. Наум Охридски / 99

Превод на съвременен български Климентина Иванова

ВТОРО СТАРОБЪЛГАРСКО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 101

Йордан Хаджиконстантинов-Джинот / 103

Петко Петков

Второ старобългарско житие на св. Наум Охридски /106

Подготвила Камелия Христова-Йорданова

Речник-индекс на Второто старобългарско житие на св. Наум Охридски / 109

Камелия Христова-Йорданова

Второ старобългарско житие на св. Наум Охридски / 127

Превод на съвременен български Климентина Иванова

ТВЪРДИНА НА ПРАВОСЛАВИЕТО 8

СРЕДНОВЕКОВНА СЛУЖБА С ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА СВ. НАУМ

ОХРИДСКИ / 129

Пьотър Алексеевич Лавров / 131

Искра Христова-Шомова

Текст на Службата с Проложното житие в среднобългарски превод с успоредни гръцки текстове / 134

Текстът на Службата с Проложното житие е подготвен от Искра Христова-Шомова. Успоредните гръцки текстове са подготвени от Иван П. Петров

Речник-индекс на Службата за св. Наум Охридски / 171

Искра Христова-Шомова, Ива Трифонова, Иван П. Петров

Гръцко-славянски индекс на Службата за св. Наум Охридски / 235

Иван П. Петров

Речник-индекс на Проложното житие на св. Наум Охридски / 251

Искра Христова-Шомова

Гръцко-славянски индекс на Проложното житие на св. Наум Охридски / 275

Иван П. Петров

Служба с Проложното житие на св. Наум Охридски / 281

Превод на съвременен български Искра Христова-Шомова

Езикова характеристика на превода на Службата за св. Наум Охридски / 299

Искра Христова-Шомова

Трите жития на св. Наум Охридски. Лексикална съпоставка / 307

Искра Христова-Шомова

Инципитариум на Службата на св. Наум Охридски / 315

Искра Христова-Шомова

ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ТЕКСТОВЕ ЗА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 325

Служба за св. Наум Охридски от Калистрат Зографски / 327

Подготвил Петко Петков

Служба за св. Наум Охридски от Партений Левкийски / 340

Подготвил Петко Петков

Акатист на св. Наум Охридски / 361

Подготвил Петко Петков

Молитва към св. Наум Охридски / 368

Подготвил Петко Петков

КАНОН ЗА СВ. АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ ОТ СВ. НАУМ ОХРИДСКИ / 369

Стефан Кожухаров / 371

Петко Петков, Искра Христова-Шомова

Текст на Канона за св. Андрей Първозвани/ 375

Подготвила Ценка Досева

Канон за св. Андрей Първозвани от св.Наум Охридски / 389

Превод на съвременен български Искра Христова-Шомова

Георги Попов / 393

Искра Христова-Шомова

Свети Наум Охридски като химнописец / 399

Георги Попов

Молитва към св. Наум Охридски / 412

Литература / 414