МЕНЮ
КОШНИЦА

КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ЛОКАЛНОТО И НАЦИОНАЛНОТО

КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ЛОКАЛНОТО И НАЦИОНАЛНОТО - unipress.bg
КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ЛОКАЛНОТО И НАЦИОНАЛНОТО
АвторВера Николова, Атанас Казаков
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 244
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5643-1
40.00 лв.
Купи

Книгата представлява иновативно интердисциплинарно изследване, свързващо нематериалното наследство с неговото съвременно (ре-)витализиране и включването му като ресурс за развитие на регионите. Откроява се въпросът има ли бъдеще кулинарният туризъм и как би могъл да помогне на местните общности да използват наследените знания, умения и практики, свързани с чистото земеделие и приготвянето на специфични храни. Сериозните проучвания по темата насочват към проблематики за общностната идентичност, интеркултурното взаимодействие, местното развитие, икономическите ползи от преоткриването на традиционни продукти в пресечната точка на глобално и локално.

Структурирани са пет основни модела за развитие на кулинарния туризъм, изследването е пълнокръвно и полезно благодарение и на мненията на местни хора, експерти, ресторантьори и хотелиери. Книгата е вдъхновяващо преживяване от срещата с културното наследство и традиционните практики, усвоени и споделени днес, тук и сега.

Доц. д-р Красимира Кръстанова


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение (Вера Николова) ...........7

1. Методология на изследването (Вера Николова)

1.1. Основни постановки по изследваната проблематика ......10

1.2. Териториален обхват на изследването ....................11

1.3. Информационно осигуряване на изследването .....13

2. Кулинарният туризъм – същност, особености, разновидности и териториални аспекти на предлагането (Вера Николова)

2.1. Кулинарно наследство и кулинарен туризъм, основан на наследството .........16

2.2. Системата кулинарен туризъм. Икономически аспекти. Типология .................19

2.3. Кулинарен туризъм и местно производство на земеделска продукция, храни и напитки........... 22

2.4. Преживявания чрез храната. Роля на регионалното и локалното ..........24

2.5. Празнични традиции и кулинарен туризъм.........25

2.6. Иновации и нови технологии в кулинарията ........26

3. Регионални аспекти на кулинарния туризъм (Вера Николова, Атанас Казаков)

3.1. Емпирично проучване на носителите на традицията ........29

3.1.1. Методология на теренното проучване на носителите на традицията (Вера Николова) .... 29

3.1.2. Анализ на емпиричната информация от интервютата с респондентите носители на традицията (Вера Николова, Атанас Казаков) .... 33

3.2. Проучване на мнението на организаторите на събития (Вера Николова) ....... 61

3.2.1. Методология на теренното проучване на организаторите на събития ........ 61

3.2.2. Анализ на емпиричната и вторична информация за респондентите организатори на събития .......... 66

3.3. Проучване на мнението на ресторантьори (Вера Николова, Атанас Казаков) ........ 114

3.3.1. Методология на теренното проучване на ресторантьорите (Вера Николова) ......... 114

3.3.2. Анализ на емпирична и вторична информация за респондентите ресторантьори (Вера Николова, Атанас Казаков) ......... 117

3.4. Проучване на мнението на експерти (Вера Николова) .........154

3.4.1. Методология на теренното проучване на експерти .........154

3.4.2. Анализ на емпиричната и вторична информация за респондентите експерти .......157

4. Обобщение и изводи от проведеното изследване (Вера Николова)...........192

Използвана  литература ....223

Приложения .........227