МЕНЮ
КОШНИЦА

Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Том 1. Езикознание

Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Том 1. Езикознание - unipress.bg
Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Том 1. Езикознание
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 1.00кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 710
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4883-2
Купи

Сборникът „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“ съдържа докладите, представени на Четиринадесетите международни славистични четения, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 26–28 април 2018 г. Научният форум на Факултета по славянски филологии възниква като инициатива на катедрите по славянски литератури и славянско езикознание през 1992 г., но много скоро излиза извън рамките на Университета, привличайки все повече участници от различни научни институции у нас и в чужбина. Четиринадесетите славистични четения бяха посветени на актуалната и недостатъчно проучена проблематика за стереотипите. Интердисциплинарният характер на тематиката позволи изследването и систематизирането на специфичните и универсални стереотипи в езика и езикознанието, литературата и литературознанието, антропологията и културологията на славянските страни.

На форума бяха представени 150 доклада на учени от 14 страни: България, Беларус, Босна и Херцеговина, Германия, Италия, Македония, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Хърватия, Чехия, Япония. Сборникът съдържа по-голямата част от изнесените доклади. В т. I „Езикознание“ са публикувани 80 доклада, в т. II „Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика“ – 58 доклада. Някои доклади не ни бяха изпратени, а други бяха отхвърлени от рецензентите. За първи път от провеждането на Славистичните четения всички доклади, които се публикуват в сборника от форума, преминаха през анонимно рецензиране. Също така за провеждането на конференцията за първи път беше избран Международен организационен комитет, с който бе установен международният ѝ статут.

Докладите в първи том са разпределени в следните раздели: Етно- и социолингвистика, лингвокултурология и стереотипи; Лексикална семантика, лексикография и стереотипи; Фразеология, ономастика и стереотипи; История на езика и стереотипи; Граматика и стереотипи; Превод, чуждоезиково обучение и стереотипи. Докладите във втори том са групирани в разделите: Културни и литературни стереотипи; Хронотопни стереотипи; Модели и концепции на текстовостта; Стереотипи на патриархалния свят; Стереотипите и фолклорът; Социолитературни, етнокултурни и образователни стереотипи.