Автор: Искра Христова-Шомова
ISBN: 978-954-07-4739-4
Страници: 232
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

16.20 лв. 18.00 лв.

Количество

Охридският архиепископ Теофилакт Български е сред най-видните византийски писатели, автор на множество екзегетични, агиографски и богословски произведения. Той е един от писателите с най-голяма заслуга за прославата на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици, особено на св. Климент Охридски. Нарича се Български заради това, че е бил архиепископ на българските земи, но заслужава да го наричаме Българс ки и заради големия му принос за познанието ни за българското минало. За съжаление малка част от неговите произведения имат средновековен български превод. Едно от тях е Словото за Въведение Богородично – изящна творба за пътя на човека към храма. Книгата съдържа текста на Словото на гръцки и в среднобългарски превод, изследване на стилистиката на автора в съпоставка с други средновековни хомилии за същия празник, изследване на езика на превода, славяно-гръцки и гръцко-славянски речник-индекс и новобългарски превод на Словото.

Проф. дфн Искра Христова-Шомова работи в Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподава по старобългарски език и по няколко дисциплини в магистърските програми Старобългаристика и Опазване на културното наследство. Автор е на книгите Речник на словата на Климент Охридски (1994), Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. І. Изследване на библейския текст (2004), Т. ІІ. Изследване на синаксарите (2012), Книга Йов с тълкувания в славянски превод (2007), Свети Климент Охридски. Слова и служби (2008, с колектив), Бог бе Слово (2016), Песни за Климент (2016, с колектив), Песни от Климент (2017), Святой Климент Охридский. Общие службы (2017), Драготин миней (2018). 

Подобни продукти