МЕНЮ
КОШНИЦА

Училищна хигиена, здравно образование и възпитание

Училищна хигиена, здравно образование и възпитание - unipress.bg
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание
АвторБерджухи Йорданова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 184
  • Година: 2020
  • ISBN: 978-954-07-4944-0
12.00 лв.
Купи

Гл. ас. д-р Берджухи Михран Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните й научноизследователски интереси са в областта на здравното, половото и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование и теорията на възпитанието. Автор е на една самостоятелна монография, помагало, антология и учебник в съавторство и на над 40 студии и статии в сборници и списания в България и чужбина, някои от тях в съавторство. Участвала е в над 18 национални научноизследователски проекта.

 

Основните направления на училищната хигиена и свързаните с нея здравно образование и възпитание са особено актуални през XXI век, когато за най-значим проблем се определя опазването на личното и общественото здраве като предпоставка за икономическа стабилност и растеж на всяка нация. 

 

Главното предназначение на този учебник е да подпомогне педагогическите специалисти в придобиването на по-голяма увереност при преодоляване на предизвикателството „укрепване и опазване здравето на децата и подрастващите в училище“. Това е свързано с притежаването на достатъчно знания и умения от учителя, педагогическия съветник и останалия педагогически и непедагогически персонал за хигиенна оценка на факторите на

училищната среда, за системен контрол и оценка на физическото развитие и здравословното състояние на учениците, за разработването и спазването на хигиенни правила, норми и изисквания по отношение на учебната среда, учебния труд, учебната натовареност, храненето, спортуването, почивката и други ежедневни дейности на децата.

 

В учебника се разглеждат актуални и значими за нашето съвремие проблеми, което ще предизвика интерес у читателя и ще провокира по-висока мотивация за професионална и личностна изява на педагога в училищната среда.