Автор: Величка Машева, Нора Шелудко
ISBN: 978-954-07-3237-4
Страници: 328
Година: 2011
Наличност: Да
Тегло: 0.6 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: Мека

6.00 лв. 12.00 лв.

Количество

Настоящият сборник дава възможност за допълнителна подготовка към семинарните упражнения, както и за самостоятелна работа на студентите по решаване на задачи към курса „Електричество и магнетизъм“. Сборникът съдържа задачи от три раздела по електричество и магнетизъм: електростатика, стационарно електромагнитно поле и променливо електромагнитно поле. Всички задачи са с отговори, като към част от тях са дадени решения и упътвания. В приложение са дадени използваните основни величини и физични константи, мерните единици в система SI и преводният коефициент в CGS – Гаусова система единици. Сборникът може да се използва и от студентите, които изучават обща физика в други висши учебни заведения.