МЕНЮ
КОШНИЦА

Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев

Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев - unipress.bg
Сборник с доклади от докторантска конференция в памет на доц. д-р Кръстю Цончев
СъставителАнастас Пунев, Александра Николова, Михаела Доцова, Мартин Бъбаров и Ясен Николов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.75кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 358
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4758-3
20.00 лв.
Купи

Настоящият сборник запечатва един вълнуващ момент от есента на 2016 г., когато докторантите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ осъществиха на практика примера на барон Мюнхаузен и неговото героично хващане за собствената му коса. На напълно доброволен, но въпреки това професионален принцип организационният екип, включващ още Александра Николова, Михаела Доцова, Мартин Бъбаров и Ясен Николов, успя да убеди двадесет докторанти от различни университети да представят своя труд в четири тематични панела.

СЪДЪРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ (Анастас Пунев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

НЯКОЛКО ЦВЕТНИ ЩРИХИ ВЪРХУ ПОРТРЕТА

НА КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ (Валентин Брайков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ЗА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

МОДУЛ „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ“

Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3

от Закона за задълженията и договорите (Ирина Богданова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Поглед върху развитието на безвиновната отговорност за вреди

от дефектни стоки (Христина Танчева). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Задължението на лизингодателя по договора за финансов лизинг да прехвърли

на лизингополучателя правата си срещу трето лице (Георги Минов). . . . . . . . . . . . . 61

Публичното предлагане на облигации (Ясен Николов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Особености на професионалната болест като елемент от основанието

на отговорността по чл. 200 КТ (Георги Гочев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Относно взаимоотношението между чл. 5 ГПК

и чл. 46, ал. 2 ЗНА (Симеон Гройсман) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането

за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа

на документ по чл. 417, т. 9 ГПК (Васил Александров). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Съотношение между иск по чл. 135 ЗЗД и иск за вземането

на кредитора (Анастас Пунев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

МОДУЛ „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ“

Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени

от непълнолетни (Боян Бележков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Трансфер на наказателни производства (Владимир Вълев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Особености на престъплението по чл. 127, ал. 3 НК

от обективна страна (Елица Василева). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

МОДУЛ „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ“

Административноправни аспекти на принудителното настаняване

и лечение по Закона за здравето (Мирослава Чифчиева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Римскоправни основи на арбитражното разрешаване

на частноправни спорове (Тихомир Рачев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Римскоправни аспекти на съвременната практика за децентрализацията

на публичните финанси (Стоян П. Иванов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Политическо представителство без избори? (Александра Николова). . . . . . . . . . . . 229

Право на свободно изразяване на мнение според чл. 10 от Европейската

конвенция за правата на човека. Особености и тенденции на развитието

на проверката, която прави Европейският съд по правата на човека

(Симона Велева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Някои изключения от контрола за законосъобразност на областния управител

върху решения на общинските съвети (Михаела Доцова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ“

Понятието „инвеститор“ в международното инвестиционно право

(Цветелина Д. Димитрова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Политически и правен характер на декларацията, подписна между България

и Македония на 22.02.1999 г. (Станислав Станев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Ролята на Съда на Европейския съюз за утвърждаването на основните права

и европейското гражданство (Петър Василев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Принципът на недискриминация и свободата на установяване

на юридически лица в правото на Европейския съюз (Мартин Бъбаров). . . . . . . . 315

Клаузата за зачитане на националната идентичност и контролът

за законосъобразност на вторичното право на ЕС (Димитър Ангелов) . . . . . . . . . . 339