Съставител: Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов
ISBN: 978-954-07-5171-9
Страници: 252
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: твърда

15.00 лв.

Количество

СЪДЪРЖАНИЕ

Професор Мария Павлова – биобиблиография / 9

Екатерина Матеева - Конверсия на официален документ в частен / 15

Иван Русчев - За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД – десет години по-късно / 65

Живко Драганов - Тенденции в правната закрила на интелектуалната собственост / 85

Валентина Попова - Медиацията в българското и европейското право, в българския, европейския и международния граждански процес / 97

Павел Сарафов - Изменение и изгубване на вещни права / 140

Таня Градинарова - Неравноправните клаузи в договори с потребители в заповедното производство / 152

Венцислав Л. Петров -  Сравнителноправен поглед върху съотношението между наследството и дълговете на наследодателя / 182

Димитър Стоянов - Правни последици от нарушаване на забраните за сключване на правни сделки от страна на приватизиращите се дружества / 197

Васил Петров, Константин Кунчев - За косвения контрол за конституционност / 234


Проф. Мария Павлова (25.08.1938 – 24.03.2007) е професор, доктор по право, Катедра гражданскоправни науки, в Юридическия факултет на Софийския университет 1968–2003.

Родена в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1960). Редовна докторантура в Института по науките за държавата и правото към БАН (1967). Асистент в ЮФ, Катедра гражданско право (1968). Старши асистент (1972). Главен асистент (1975). Доцент по гражданско право (1984). Професор в Катедрата по гражданскоправни науки (1994). Доктор по право (1976). Специализации по Патентно право – университета в Женева, Швейцария (1979); Институт „Макс Планк“, Мюнхен, Германия (1983). Временно изпълняващ длъжността ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки (2001–2002). Председател на Централната избирателна комисия за избор напрезидент и вицепре зидент (2001–2002). Член на Конституционния съд (2003–2007). Член на Съюза на юристите в България (1966) и на Съюза на учените в България (1983).

Четени курсове: СУ, ЮФ – Гражданско право: обща част, Изобретателско и патентно право, Буржоазно гражданско и търговско право (1984–2003); Висш институт при МВР – Вещно право (1988–1991); ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Гражданско право: обща част (1992). Области на основните научни интереси: гражданско право, търговско право, патентно право.


Подобни продукти