Banner
Instagram
Автор: Мартин Хокинг Преводач: Емилия Трифонова Венко Бешков
ISBN: 9540715660
Страници: 604
Година: 2008
Наличност: Да
Тегло: 1.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

10.00 лв.

Количество

Настоящата книга е посветена на приложната химия. В нея са използвани примери от важни промишлени производства. Подробно са обсъдени мерките, които трябва да се вземат за избягване или ограничаване на възможните емисии на вредни вещества. Тази нова тенденция в приложната химия се разви от натрупания 8-годишен опит в изследователската и развойната работа по опазване на околната среда, както и от 12-годишната преподавателска дейност в това направление. Книгата е предназначена за студентите химици и инженер-химици, както и за специалисти с интереси по опазване на околната среда.

Чрез представяне на информация за определен промишлен процес с данни за емисиите и мерките за ограничаването им се цели да се подобри процесът по отношение на ефективното използване на суровините и на емисионния контрол. Този подход се основава предимно на промени в процесите и технологиите, а не върху монтиране на допълнителни инсталации за ограничаване на емисиите. Допълнителните инсталации и съоръжения безспорно са необходими, когато се налага спешно да се реши проблемът с емисиите на вредни вещества или когато намаляването на емисиите не може да стане чрез промени в технологичните процеси. Разбира се, основните промени в технологичните процеси, целящи ограничаване на емисиите, най-добре се възприемат още при проектиране на производствената инсталация. На какъвто и етап да се правят технологичните промени, този подход за ограничаване на емисиите трябва да бъде приемлив за индустриалеца, предлагайки му нещо по-съществено от самото намаляване на емисиите.

Книгата може да служи и като източник на обща информация, както и да бъде използвана за по-детайлно изучаване на химичната технология и химичните методи за ограничаване на замърсяванията на въздуха и водите. Цитирани са голям брой литературни източници, даващи достъп до допълнителен основен литературен материал (повечето са отбелязани в текста на всяка глава). Заглавията на статиите са дадени към всеки анонимен източник, за да се улесни ползването му. След всяка глава са посочени и други източници, които не са пряко цитирани в текста. Търговските наименования са дадени с начална главна буква, с достатъчно подробности в текста и в литературните източници за повече сведения. Ще бъда благодарен, ако получа данни за фирми, неотбелязани в текста.