МЕНЮ
КОШНИЦА

Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)

Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.) - unipress.bg
Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)
АвторДесислава Сотирова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 328
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5543-4
24.00 лв.
Купи

В книгата „Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)“ Десислава Сотирова анализира въпроса как медиите проследяват и отразяват сложни международни процеси, продължаващи с години. Евроатлантическият интеграционен процес на държавите от Западните Балкани е многопластов и многофакторен, с богат исторически контекст. Затова изследването обръща внимание на медийните подходи при предаване на събития, на които не сме преки свидетели.

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарности ......................................................................................... 7

От автора ................................................................................................. 9

Увод ......................................................................................................... 13

Първа глава. Перспектива за евроатлантическа интеграция на

държавите от Западните Балкани .................................................... 21

1. Инициативи на ЕС за стабилизиране на региона след разпадането на

бивша Югославия ..................................................................................... 34

1.1. Нов подход на ЕС към Западните Балкани – Процес на

стабилизиране и асоцииране ................................................................ 37

1.2. Засилване на регионалното сътрудничество и добросъседските

отношения .............................................................................................. 45

1.3. Икономическа помощ .................................................................... 51

1.4. Мисии за сигурност на ЕС ............................................................ 59

2. Роля на НАТО в опазването на мира в региона ................................. 62

2.1. Програма „Партньорство за мир“ ................................................. 68

3. Отношение към ЕС и НАТО ................................................................ 71

3.1. Отношение към ЕС ........................................................................ 75

3.2. Отношение към НАТО .................................................................. 80

Втора глава. Ключови етапи на развитие от евроатлантическата

интеграция на шестте държави ........................................................ 89

1. Разширяването като предизвикателство пред Западните Балкани,

ЕС и НАТО ................................................................................................ 97

1.1. Нови подходи и условия за присъединяване към ЕС ............... 112

1.2. Условия за членство в НАТО ...................................................... 121

2. Пречки пред интеграцията ................................................................ 129

2.1. Проблемни области във вътрешната политика ......................... 131

2.2. Проблемни области във външната политика ............................. 143

3. Външно влияние в региона ................................................................ 162

3.1. Руската федерация ....................................................................... 163

3.2. Китайска народна република ...................................................... 172

3.3. Кралство Саудитска Арабия ....................................................... 177

3.4. Република Турция ........................................................................ 180

Трета глава. Анализ на медийното отразяване на темата в

сайтовете на БНР, „Дойче Веле“ и Би Би Си ................................ 185

1. Цели, обхват и методология на изследването .................................. 185

2. Ограничения на изследването ........................................................... 194

3. Характеристики на трите медии ....................................................... 196

4. Интересът на трите медии към Западните Балкани и външната

политика на България, Германия и Великобритания .......................... 201

4.1. Българско национално радио и България .................................. 203

4.2. „Дойче Веле“ и Германия ............................................................ 211

4.3. Би Би Си и Великобритания ....................................................... 218

5. Подходи в отразяването на евроатлантическата интеграция

на шестте държави ................................................................................. 222

5.1. Българско национално радио ...................................................... 228

5.2. „Дойче Веле“ ................................................................................ 241

5.3. Би Би Си ......................................................................................... 250

6. Изводи .................................................................................................. 262

Заключение .......................................................................................... 265

Приложения ........................................................................................ 273

Приложение № 1 ..................................................................................... 274

Приложение № 2 ..................................................................................... 280

Приложение № 3 ..................................................................................... 283

Приложение № 4 ..................................................................................... 287

Приложение № 5 ..................................................................................... 292

Приложение № 6 ..................................................................................... 296

Приложение № 7 ..................................................................................... 299

Приложение № 8 ..................................................................................... 301

Приложение № 9 ..................................................................................... 304

Библиография ..................................................................................... 306