МЕНЮ
КОШНИЦА

Речник на общобалканската лексика в книжовните езици

Речник на общобалканската лексика в книжовните езици - unipress.bg
Речник на общобалканската лексика в книжовните езици
АвторПетя Асенова Реймонд Детрез
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда корица
  • Тегло: 0.37кг
  • Страници: 351
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5271-6
24.00 лв.
Купи

Речникът на общобалканската лексика в книжовните езици включва думи от

езиците, образуващи балканския езиков съюз (албански, български, гръцки и румънски).

Съдържа 544 речникови статии, във всяка от които са представени общите думи

в споменатите езици (или най-малко в три от тях), като са анализирани на първо

място сходствата (но и разликите) в значенията им, с бележки върху етимологията

им и пътищата на заемане.

Речникът е организиран по принципите на тезаурус, т.е. разделен е на три

части, като отделните рубрики съответстват на отделни фрагменти от модела

на света:

1) Външен свят (всичко извън дома, т.е. отвъд прага): природа (повърхност,

водни обекти, растителност и животни) и култура (строителство, градски зони,

обработваема земя);

2) Вътрешен свят (всичко в дома до границата на прага): устройство на дома,

съдове, облекло, храна, инструменти, лични и други принадлежности;

3) Човек (Съзнание и психика. Социални отношения): отношенията на човека със са-

мия себе си, с природата и културата (вътрешни качества, части на тялото, етноси,

професии, родствени връзки; идеи, настроения, поведение, социални отношения).

Азбучните показалци в изданието – на думите в албански, български, гръцки,

румънски и сърбохърватски, улесняват търсенето.

Книгата е предназначена за всички читатели, които се интересуват от езици-

те, културата и етнологията на населяващите Балканския полуостров.