Автор: Колектив
ISBN: 954-07-0799-4
Страници: 266
Година: 2003
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

13.00 лв.

Количество

За въвеждане на студентите в опитната техника на всеки количествен метод е направено описание на съвременните лабораторни прибори и апарати, както и на веществата с особени свойства и са дадени указания за начина на прилагане, почистване, съхранение, проверка и калибриране на всички съоръжения. Много от методиките са приложени за анализ на различни обекти - минерали, сплави, природни води. Така студентите ще усвоят по-лесно всеки стадий от характерния за едно количествено определяне цикъл: преценка на величината на изходната маса на веществото и претегляне, разтваряне на веществото, предвиждане и отстраняване на влиянието на пречещите компоненти, измерване на количеството, изчисляване на резултатите и на допуснатата вероятна грешка.

В ръководството са включени методи за разделяне и концентриране, тегловен анализ, обемен анализ, електроаналитични и фотометрични методи за анализ. Предназначено е за студентите по специалността химия при Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е съобразено с учебната програма на основния курс по аналитична химия. Може да се използва и от студенти и аспиранти от други ВУЗ в страната.