Автор: Константин Бошнаков
ISBN: 978-954-07-2565-9
Страници: 264
Година: 2007
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Тази книга изправя читателя пред една от най-големите загадки в историята на античната литература - изгубената идентичност на един от най-често цитираните елински географи и историци, отдавна познат под безличното име Псевдо-Скимнос. През 2. в. пр. Хр. той дръзнал да облече научния си текст в рими и да връчи труда си на битински цар на име Никомед. Векове наред изследователи се вдъхновявали от добре запазеното описание на античния свят, за да попълват белите петна по античната карта. Именити учени правели отчаяни догадки, за да разбулят тайните около личността на анонимния автор. За името му са се състезавали Маркиан от Хераклея, Скимнос от Хиос, Павсаний от Дамаск, дори Аполодор от Атина. Напразно. И четирите опита днес не издържат критиката. Представената тук монография за първи път въвежда читателя директно в лабораторията на изследователите на Псевдо-Скимнос, за да оживее пред нас в плът и кръв един от най-неочакваните и любопитни образи в античната литература - Семос от Делос.

Константин Бошнаков е роден през 1961 г. в Шумен. Завършва Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1987) със специализация „Стара и средновековна обща история", а през 1992 г. защитава дисертация, посветена на сведения на античния географ и историк Страбон за древнотракийските земи. В периода 1991-1995 г. е редовен преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски" и заместник-декан на Историческия факултет в Благоевград. Междувременно изнася лекционни курсове в университети в София, Варна, Смолян, Кърджали. От 1995 г. е редовен преподавател в Софийския университет, а през 2000 г. е избран за доцент по стара история към Историческия факултет. През 2004 г. защитава дисертационен труд за „доктор на историческите науки". Автор е на статии и монографии по гръцка история и епиграфика, тракийска история, религия и култура, антична география, тексткритика. Специализира многократно със стипендии на Университета в Саарланд, ДААД и фондация „Александър фон Хумболт" в Саарбрюкен, Хале и Хайделберг. Дългогодишен представител е на Софийския университет в Българо-германския археологически проект „Драма" (1983-1996). През 2005-2007 г. е поканен да преподава като гост-професор в Семинара по стара история и епиграфика в Хайделберг, Германия.