МЕНЮ
КОШНИЦА

ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИЗБОРИ И ЕЛЕКТОРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИЗБОРИ И ЕЛЕКТОРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - unipress.bg
ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИЗБОРИ И ЕЛЕКТОРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
АвторСветослав Живков
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 552
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5490-1
35.00 лв.
Купи

Д-р Светослав Живков е роден през 1979 година в София. Възпитаник е на 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по история (2003), бакалавър по политология (2007) и доктор по история (2010). Преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ и в катедра „История на Бъл гария“ към Историческия факултет на Софийския университет, където води лекции и семинари по дисциплините „Нова българска история“, „Българските избори“, „История на избирателното право и изборните системи“ и „Избирателно право и изборни системи в балканските страни“. Научните му интереси са насочени към еволюцията на политическата система на България, партиите, конституционната уредба, изборния процес и електоралното законодателство. Автор на книгата „Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! (1899 – 1902)“ и на много научни студии и статии, занимаващи се с проблемите на българската политическа система до Втората световна война.

Предлаганата монография изследва изборния процес в страната в първите години на XX век. На фона на тенденциите в европейски и световен мащаб се проследяват причините, поради които българските държавници постепенно изоставят традиционната мажоритарна система и я заменят с пропорционална. На детайлен анализ са поставени промените в изборния кодекс в периода 1908 – 1914 г., както и отражението на новите регулации върху изборния процес и политическата система на България.


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ............................................................................................ 9

Първа глава

Ранните пропорционални системи

(до Първата световна война) .................................................. 23

Втора глава

Българската мажоритарна система

и опитите за нейната отмяна до 1908 г. .............................. 75

Изборната система от 1893 година – специфики

и функциониране ........................................................................ 75

Ранна пропаганда на пропорционалната система в България ........ 86

Трета глава

Реформено време. Електоралното законодателство

на правителството на Александър Малинов ....................... 123

Изборната реформа от 1909 година ............................................... 123

Дебютът на пропорционалната система в България,

частичните промени в Избирателния закон от 1910 година

и Законът за избирателните секции и околии ........................... 150

Измененията в Избирателния закон от 1911 година

и изборите за селски общински съвети ..................................... 180

Четвърта глава

Изборни реформи и избори

при правителството на Иван Ев. Гешов ............................. 207

Изборите за V ВНС и измененията в Търновската конституция,

отнасящи се до електоралните регулации ................................. 207

Съжителствената смесена система в действие.

Изборите за XV ОНС .................................................................. 260

Избори за градски и окръжни съвети

(есента и зимата на 1911 – 1912 г.) ........................................... 324

„Реформата на реформите“ от 1912 година ................................... 335

Пета глава

Голямата реформа в действие.

Изборите от 1913 и 1914 година ......................................... 395

Изборите от есента на 1913 година ............................................... 396

Изборите за XVII ОНС ..................................................................... 444

Заключение ............................................................................. 509

Литература .............................................................................. 515

Резюме на английски език ...................................................... 533

Приложение ............................................................................ 537