МЕНЮ
КОШНИЦА

Промоции

Регионът: начини на употреба
-50 %
Изследователският екип на Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева и Маргарита Радева предлага модел за представяне на регионите в България чрез използване на наличното културно съдържание...
10.00 лв. 5.00 лв.
100 години от рождението на проф. Михаил Андреев
-50 %
СЪДЪРЖАНИЕПредговорБиблиографияПроф. д-р Димитър Токушев и проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова. СЛОВО ЗА ПРОФЕСОР МИХАИЛ АНДРЕЕВИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО1. ИНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННА ИСТОРИЯ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВАДимитър Токушев. ПРОКУРАТУРАТА В КНЯЖЕСТВО (ЦАРСТВО) БЪЛГАРИЯ (1879-1947)Г..
25.00 лв. 12.50 лв.
Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията
-50 %
В последната книга от поредицата, която има характер на обобщение на развитата общата теория на правораздавателна дейност, фокусът е поставен върху два същностни елемента на правораздавателната дейност – дискреционната власт на съдията, която е условие за решаването на дела съобразно вътрешното му у..
15.00 лв. 7.50 лв.
Логика в правораздаването
-50 %
Логика в правораздаването - Право..
15.00 лв. 7.50 лв.
Аргументиране в правораздаването
-50 % Изчерпан
В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото...
15.00 лв. 7.50 лв.
Доказване в правораздаването
Изчерпан
Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване...
Истина, обоснованост, справедливост
-50 %
Авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването, обосноваване на истината, релацията факт-истина-справедливост. Монографията отправя послание към всички онези, които участват в правораздавателния проце..
15.00 лв. 7.50 лв.
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха
-50 %
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха - Право..
15.00 лв. 7.50 лв.
Антология Социална работа
Изчерпан
Антология Социална работа е емблематично заглавие в сферата на социалната работа и един от най-популярните учебници в тази научна област във Великобритания. Книгата има вече 3 издания - последното е от 2007 г., а настоящият превод е по второто издание от 2002 г. Книгата е под научната редакция н..
Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България
-50 %
В монографията подробно се анализират понятията и наказателноправните институти, относими както към организираната, така и към другите форми на задружна престъпна дейност. Интегриран е богат сравнителноправен и исторически анализ, аналитичен преглед на съдебната практика и чуждестранната научна лите..
15.00 лв. 7.50 лв.
Политики на Европейския съюз
-50 %
Политиките, осъществявани в рамките на ЕС, включват хармонизиране на действията на държавите членки и институциите на Съюза относно постигането на определени цели и задачи в конкретни области на европейската интеграция. Основата за осъществяване на политиките в ЕС са нормите на учредителните актове,..
12.00 лв. 6.00 лв.
Без недомлъвки
-50 %
Книгата включва публицистични текстове на известния журналист и университетски преподавател проф. д-р Филип Панайотов, писани в периода 1970–2011 г.Те отразяват динамиката на историческото време и носят отпечатъка на авторовите илюзии, заблуди и пристрастия...
8.00 лв. 4.00 лв.
Непредвидимият Любомир Далчев
-50 %
Книгата е първи опит у нас да се създаде творчески портрет на големия български скулптор Любомир Далчев. Проследява се творческото развитие на художника до емигрирането му в САЩ, драматичните му битки срещу социалистическите естетически догми, опитът му да създава модерно изкуство, дълбоко свързано ..
15.00 лв. 7.50 лв.
След седемдесетте (спомени в бъдещето)
-50 %
Ето и седемдесетте се трупнаха - на 19 януари 2006 - неусетно, незабелязано, с тихите и предпазливи стъпки на крадец. И само двете лоени цифри върху тортата през този ден ми подсказваха, както и аз самият през следващите месеци си напомнях, че това са доста години - далеч не всекиму е дадено да ги д..
19.00 лв. 9.50 лв.
Сборник задачи по електричество и магнетизъм
-50 %
Настоящият сборник дава възможност за допълнителна подготовка към семинарните упражнения, както и за самостоятелна работа на студентите по решаване на задачи към курса „Електричество и магнетизъм“. Сборникът съдържа задачи от три раздела по електричество и магнетизъм: електростатика, стационарно еле..
12.00 лв. 6.00 лв.
Пресата – политически посредник
-50 %
В монографията е разгледана социалната роля на пресата като политически посредник по време на избори в контекста на проведените в България и Чехия президентски кампании (2006–2008). Съпоставката на медийните рефлексии на изследваните издания в изборния период (българските в. “Стандарт” и сп. “Тема” ..
12.00 лв. 6.00 лв.
Осъдени без вина
-50 %
Осъдени без вина - История и археология..
10.00 лв. 5.00 лв.
Приноси към теорията и практиката на публичната администрация
-50 %
Всички изследвания, представени в юбилейния сборник, имат обща база. Това са ценностите на модерното добро управление. Като че ли отделните автори са се наговорили за това, че добрата публична администрация е подчинена преди всичко на обществени ценности, а не просто на нормативни уредби. Затова раз..
20.00 лв. 10.00 лв.
Korea and Eastern Europe: exploring the past
-50 %
This volume contains contributions to the International Conference on Korean Studies which was held at the Center for Korean Studies at St. Kliment Ohridski University on March 24, 2017.The conference was organized as a part of the Core University Program for Korean Studies through the Ministry of E..
15.00 лв. 7.50 лв.
Показва 169 до 187 от 187 (7 страници)