МЕНЮ
КОШНИЦА

Биохимия. Протоколна тетрадка

Биохимия. Протоколна тетрадка - unipress.bg
Биохимия. Протоколна тетрадка
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 21.00см x 29.00см
  • Страници: 112
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4682-1
14.00 лв.
Купи

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИТЕ С БИОХИМИЧНО,

ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

РАЗТВОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

БЕЛТЪЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Методи за концентриране на белтъци и отстраняване на примеси

от белтъчни разтвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Методи за количествено определяне на белтъци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Колориметрични методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SDS-полиакриламидна гел-електрофореза на белтъци (SDS-PAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ИЗБРАНИ МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ . . . . . . . 62

ЕНЗИМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Инвертаза – изследване на някои кинетични свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Изследване влиянието на инхибитори върху ензимната активност . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ДЕМОНСТРИРАНЕ НА JAK/STAT БИОХИМИЧНИЯ СИГНАЛЕН ПЪТ В ТРАЙНА

КЛЕТЪЧНА ЛИНИЯ ОТ ХЕПАТОЦИТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

МЕТОДИ В ИМУНОЛОГИЯТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112