МЕНЮ
КОШНИЦА

Аналитична химия. Равновесия в разтвор

Аналитична химия. Равновесия в разтвор - unipress.bg
-50 %
Аналитична химия. Равновесия в разтвор
АвторГеомил Пеков
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.50см x 23.50см
  • Страници: 314
  • Година: 2007
  • ISBN: 978-954-07-2656-4
25.00 лв.
12.50 лв.
Купи

Аналитичната химия изучава възможностите за определяне на макро и микрокомпоненти в различни обекти. За целта се използват главно инструментални методи за анализ, като в много случаи измерваният аналитичен сигнал е резултат от протичащ в системата равновесен химичен процес. Химичното равновесие е отговорно за това, дали и в каква степен може да протече един химичен процес, което от своя страна е важно при избора на метод за измерване на аналитичния сигнал.

Настоящото учебно пособие има надстроечен характер. То предполага познаване на същността и основните характеристики на разглежданите процеси, както и на тяхното значение и използване в практиката на аналитичната химия.

Първата глава е уводна и припомня някои основни химични понятия и характеристики на веществото в разтвор, които се използват в следващото изложение. Общ характер има и главата, посветена на химичното равновесие - неговата същност, значение и количествено характеризиране. Специално внимание е отделено на възможностите за описване на равновесната система с математически уравнения и подходите за тяхното опростяване и решаване.

В следващите четири глави са разгледани основните взаимодействия в разтвор, при които се установява равновесие в системата - протолиза (гл. 3), комплексообразуване (гл. 4), образуване и разтваряне на утайки (гл. 5) и окисление и редукция (гл. 6). Изложението предполага познаване на същността и основните характеристика на тези процеси и е насочено към тяхното значение за аналитичната химия и използването им за практически цели. Затова разглежданите въпроси са илюстрирани с примери от качествения и количествения анализ (систематика и откриване на йонни компоненти в разтвор, утаечен тегловен анализ, титриметрия, потенциометрия).