МЕНЮ
КОШНИЦА

Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ

Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ - unipress.bg
Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ
АвторКолектив
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.65кг
  • Размери: 17.00см x 24.00см
  • Страници: 469
  • Година: 2010
  • ISBN: 9789540723303
15.00 лв.
Купи

Ръководството е предназначено за обучението на студентите в курсовете по Инструментални методи за качествен, количествен и структурен анализ на специалностите Химия, Химия и физика и Химия и информатика в Химическия факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски". То може да се използва и от студенти от други университети, които изучават инструменталните методи в химията, както и да бъде в помощ при подготовката на дипломанти и докторанти. При написването на ръководството авторите имаха за цел да покажат нагледно приложението на методиките за обработка на данни от инструментални методи за анализ и да улеснят студентите при тяхното тълкуване.
В първия раздел са описани най-широко използваните методи за количествен анализ: спектрофотометрични, електрохимични (потенциометрия, кулонометрия, полярография, амперометрично титруване), неутронноактивационен и хроматографски и с примери от богат експериментален материал предимно от атомни спектрални методи са описани различни методики за статистическа обработка на резултати. При електрохимичните методи за анализ са дадени и примери на различни електрохимични клетки и реакции. От методите за структурен анализ във втория раздел са разгледани ИЧ и Раманова спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс и ядрен магнитен резонанс. Третият раздел съдържа примерни задачи от международни олимпиади по аналитична химия за студенти.
Съответните глави от Ръководството са написани, както следва: Спектрофотометрия и Електрохимични методи за анализ - Б. Желязкова; Неутронноактивационен анализ - Ив. Кулев; Хроматографски методи - Г. Пеков; Статистическа обработка на резултати от анализ - С. Ганева; ИЧ и Раманова спектроскопия - Л. Шишкова и Б. Желязкова; Електронен парамагнитен резонанс - Б. Желязкова; Ядрен магнитен резонанс - М. Митева; Задачи от олимпиади по аналитична химия за студенти - Б. Евтимова.