МЕНЮ
КОШНИЦА

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА - unipress.bg
ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА
АвторГергана Михайлова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 214
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5784-1
30.00 лв.
Купи

Гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова е преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2010 г. През 2018 г. защитава дисертация по педагогика на тема „Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6–8-годишните деца“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. Води лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми в дисциплините „Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст“, „Приложни техники за творчество в детската градина – изобразителни“, „Дидактика на изобразителното изкуство“, както и семинарни упражнения по модели и механизми  на взаимодействие дете–изкуство. Ръководи текуща и преддипломна практика в детска градина в специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

Научните ѝ интереси са свързани с изобразителното изкуство, с иновации в областта на изобразителните дейности и приложението им, с разработването на учебници и книги за учителя в началното училище и детската градина, както и с прилагане на креативни подходи с техниката на колажа и илюстрацията. Автор и съавтор в научни статии, публикувани в международни и български сборници. Участва в авторски екип на познавателната поредица „Чуден свят“ за детската градина в направление „Изобразително изкуство“, учебници и книги за учителя по изобразително изкуство 1.–4. клас. Творческите ѝ търсения са в областта на приложното изкуство, дизайна, акварела, маслената живопис, колажа.

Съдържание

Увод ....................................................................................................................7

Първа глава

Характеристика на изобразителната дейност –

теоретични аспекти ......................................................................................11

1.1. Теоретични схващания и периоди за произхода

на изобразителната дейност ....................................................................12

1.2. Развитие на изобразителните способности във възрастов аспект

и компоненти на творчеството ................................................................31

1.3. Творческата активност при деца.............................................................43

1.4. Възприемане на творби и изразни средства

в изкуството от деца .................................................................................46

Втора глава

Място и роля на илюстрацията в книгите за деца .................................53

2.1. Същност на илюстрацията ......................................................................53

2.2. Еволюция на илюстрацията в книгите за деца ......................................55

2.3. Актуални тенденции и подходи в България

и Европа при изданията за деца ..............................................................69

2.4. Типове и видове илюстрации в детските книги ....................................80

2.5. Възприятията на цвета при децата

и теории за визуална грамотност ............................................................86

2.6. Педагогическата работа с илюстрацията в учебното съдържание

за предучилищна възраст ........................................................................98

Трета глава

Приложни аспекти на илюстрацията –

методика и експериментални параметри на изследването .................107

3.1. Изследователски инструментариум и методика на изследването

за приложение на илюстрацията ..........................................................107

3.2. Участници в изследването ....................................................................108

3.3. Организационни параметри на изследването ......................................109

Четвърта глава

Провокиране на творческа активност при децата чрез

илюстрацията – анализ на резултатите от изследването ....................131

4.1. Предварително изследване за влиянието на илюстрацията

върху деца, учители и родители ...........................................................131

4.2. Сравнителен анализ на резултатите за влияние

на илюстрацията при 6-годишните деца ..............................................143

4.2.1. Описание на илюстрациите колажи на 6-годишните деца ..............149

4.3. Сравнителен анализ на резултатите за влияние

на илюстрацията при 7-годишните деца ..............................................154

4.3.1. Описание на илюстрациите – колажи на 7-годишните деца ...........159

4.4. Сравнителен анализ на резултатите за влияние

на илюстрацията при 8-годишните деца ..............................................164

4.4.1. Описание на илюстрациите – колажи на 8-годишните деца ...........168

4.5. Анализ на резултатите по авторски показатели за влияние на

илюстрацията, направен само с експерименталната група................171

4.5.1. Влияние на илюстрацията в колажите на 6-годишните деца..........171

4.5.2. Влияние на илюстрацията в колажите на 7-годишните деца..........176

4.5.3. Влияние на илюстрацията в колажите на 8-годишните деца..........180

Заключение ..................................................................................................185

Приложения ............................................................................................... 189

Библиография ..............................................................................................205