ISBN: 978-954-07-4713-2
Страници: 214
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

12.80 лв. 16.00 лв.

Количество

Книгата анализира теоретико-приложните педагогически аспекти в трудовете на Е. Петрова и Д. Димитров. Полемиката между тези учени разкрива по-голяма част от развитието на предучилищната педагогика като наука в исторически план, която има преки проекции към днешно време като актуалност при решаването на проблемите в реализацията на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст.

Задачите, които си поставя авторът, са по посока на историческите аспекти в развитието на предучилищната педагогика през анализирания период чрез трудовете на Е. Петрова и Д. Димитров; анализ на теоретичните аспекти при обособяването на основните парадигми в предучилищното образование;  анализ на взаимовръзките между играта, културата, социалната динамика, педагогическото взаимодействие, социалната информация; анализ на социалния контекст на педагогическите взаимодействия – реч, информация, комуникативна компетентност.

Научните разработки на проф. Божидар Ангелов са свързани главно с педагогиката, психолингвистиката и социологията, работи и върху проблемите на социализацията и масовите комуникации. Автор е на над 200 публикации – книги, монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания.

Подобни продукти