МЕНЮ
КОШНИЦА

Предприемачество в публичния сектор. Корпоративно предприемачество и иновации в публичните предприятия в България

Предприемачество в публичния сектор. Корпоративно предприемачество и иновации в публичните предприятия в България - unipress.bg
Предприемачество в публичния сектор. Корпоративно предприемачество и иновации в публичните предприятия в България
АвторРая Каназирева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 216
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5868-8
24.00 лв.
Купи

Д-р Рая Каназирева е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя има над 15 години управленски опит в различни сектори: телекомуникации, информационни технологии, финанси, недвижими имоти и медии. Д-р Каназирева има бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и магистърска степен по стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, където през 2015 г. защитава и докторска дисертация на тема „Корпоративно предприемачество. Изследване на български софтуерни фирми“.

Книгата „Предприемачество в публичния сектор. Корпоративно предприемачество и иновации в публичните предприятия в България“ е задълбочен труд, който добавя ново знание за предприемачеството в публичния сектор. Авторът изследва актуални и значими за управленската и икономическата наука и практика теми, свързани с проявленията на корпоративното предприемачество и иновациите в публичния сектор и в частност в публичните предприятия в България. Резултатите от изследването могат да се използват от създателите на политики, публичните администратори и мениджърите в публичния сектор за разработване на политики и стратегии за развитие на иновациите и корпоративното предприемачество в публичните предприятия.

Съдържание

Увод / 11

Първа глава. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И ОРИЕНТИРИ / 13

1.1. Корпоративно предприемачество (КП) / 14

1.1.1. Мениджър и/или предприемач / 16

1.1.2. Процесът на предприемачество / 18

1.1.3. Разлики в контекста: корпоративно vs индивидуално предприемачество / 21

1.1.4. Предизвикателства пред корпоративните предприемачи / 25

1.1.5. Контекстът за предприемачество в установената организация / 27

1.1.6. Проявления на корпоративното предприемачество в организацията / 30

1.2. Предприемачество в публичния сектор: възгледи, определения, тенденции и перспективи / 32

1.2.1. Възгледи / 34

1.2.2. Определения за предприемачеството в публичния сектор / 36

1.2.3. Тенденции и перспективи / 37

1.2.4. Предизвикателства пред предприемачеството в публичния сектор / 38

1.2.5. Кой е публичният предприемач / 42

1.2.6. Изследване на възприятията за предприемачество на мениджърите от публичния сектор (Morris & Jones, 1999) / 46

1.2.7. Трансформация на управлението в държавните организации / 48

1.3. Предприятия държавна собственост (публични предприятия) / 52

Втора глава. МЕТОДОЛОГИЯ. ОБЗОР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ / 56

2.1. Характеристики на качественото изследване / 56

2.2. Методология на изследването / 58

2.3. Изследване на предприятия държавна собственост в България / 61

2.3.1. Цели на изследването / 61

2.3.2. Обект на изследването – държавни дружества в България / 62

2.4. Характеристика на предприятията държавна собственост / 64

2.5. Размер и секторно разпределение на държавните предприятия в 40 страни (OECD, 2017) / 65

2.6. Примери от международната практика с държавни дружества / 67

2.7. Дружествата държавна собственост („публични предприятия“)

в България / 72

2.7.1. Анализ на нормативно-правната рамка на ПП в България / 73

2.7.2. Агенция за публични предприятия и контрол / 77

2.7.3. Обобщени данни за публичните предприятия в България / 78

Трета глава. КАЗУСИ. ДИСКУСИЯ / 81

3.1. Казус 1: Министерство на икономиката и индустрията / 82

3.2. Казус 2: Държавна консолидационна компания / 87

3.3. Казус 3: Авионамс / 92

3.4. Казус 4: Кинтекс / 99

3.5. Казус 5: Национален институт за изследвания и сертификация / 103

3.6. Казус 6: Национална електрическа компания / 108

3.7. Крос-анализ – тематична дискусия / 116

3.7.1. Иновациите са… / 116

3.7.2. Опит с въвеждането на иновации. Секторни иновации / 118

3.7.3. Корпоративно предприемачество в изследваните организации / 122

3.7.4. Какво помага и какво пречи на КП и иновациите / 130

3.7.5. Роля на Закона за публичните предприятия (ЗПП) / 134

3.7.6. Перспективи за развитие на публичните предприятия / 136

3.7.7. Обобщение / 138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 140

ЛИТЕРАТУРА / 142

ПРИЛОЖЕНИЯ / 157

Приложение 1. Въпросник за интервю / 159

Приложение 2. Интервюта – пълен текст / 162

(1) Интервю с д-р Лъчезар Борисов, Министър на икономиката (2020–2021) / 162

(2) Интервю с Ясен Спасов, изпълнителен директор на Държавна консолидационна компания ЕАД (2015–2021) / 172

(3) Интервю с инж. Йордан Новаков – Изпълнителен директор

на Авионамс АД / 177

(4) Интервю с Александър Михайлов – изпълнителен директор

на Кинтекс ЕАД (2017–2018; 2021–2022) / 189

(5) Интервю с Венелин Георгиев, Управител на Национален институт

за изследвания и сертификация ЕООД / 196

(6) Интервю с доц. д-р Светослав Спасов – член и зам.-председател на съвета на директорите на Национална електрическа компания ЕАД (2021–2022) / 207