Автор: Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
ISBN: 9789540728704
Страници: 2009
Година: 366
Наличност: Да
Тегло: 0.8 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

8.50 лв. 17.00 лв.

Количество

Талия Ярулловна Хабриева е директор на Института за законодателство и сравнителни правни науки към правителството на Руската федерация, доктор на юридическите науки, професор, заслужил юрист на Руската федерация. Автор е на около 100 труда в областта на теорията на държавата и правото, съвременните проблеми на конституционното право. Към тях се отнасят учебните помагала "Теория государства и права", "Парламентское право России", научните коментари (на Конституцията на Руската федерация и постановленията на Конституционния съд на Руската федерация), монографиите "Конституционны контроль", "Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика", "Национально-культурная автономия в Российской Федерации" и др.

Вениамин Евгениевич Чиркин е главен научен сътрудник в Института за държавата и правото към Руската академия на науките, доктор на юридическите науки, професор, заслужил деец на науката на Руската федерация, заслужил юрист на Руската федерация. Ръководител е на катедра в Академическия правен университет. Автор е на повече от 500 публикации, от които 36 книги - учебници по конституционно право на Русия и други страни, по публично управление, по държавно и местно управление, монографиите "Конституционное право: Россия и зарубежный опыт", "Современное государство", "Конституция: российская модель", "Публичная власть", "Законодательная власть", "Юридическое лицо публичного права" и др.

Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнително правно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.

Подобни продукти