МЕНЮ
КОШНИЦА

Позитивно възпитание и поведенческа промяна. Работа с деца с предизвикателно поведение

Позитивно възпитание и поведенческа промяна. Работа с деца с предизвикателно поведение - unipress.bg
Позитивно възпитание и поведенческа промяна. Работа с деца с предизвикателно поведение
АвторАлександър Ранев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 214
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5565-6
20.00 лв.
Купи

Д-р Александър Ранев е преподавател в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на педагогиката, възпитанието, социалната педагогика, мениджмънта на класа, алтернативните образователни и възпитателни модели и практики. Има дългогодишен практически опит като възпитател в училище за деца с увреден услух, работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения, работа с пълнолетни младежи, напуснали социалните услуги за деца, лишени от родителска грижа. Организира и провежда тренинги на родители и специалисти, работещи с деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения. 


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД / 7

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЗИТИВНО ОРИЕНТИРАНОТО ВЪЗПИТАНИЕ / 11

Същност на предизвикателното поведение / 11

Основни принципи на позитивно ориентираното възпитание / 22

Структурна рамка на подхода. Форма и функция на поведението / 26

Работа по случай / 33

Функционална оценка и план за подкрепа / 41

Стратегии и методи за справяне с предизвикателното поведение / 52

ФАКТОРИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ / 71

Групиране на факторите за предизвикателното поведение / 71

Физическата подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 75

Душевната подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 86

Духовната подструктура и връзката й с предизвикателното поведение / 93

Факторите от околната среда и връзката им с предизвикателното поведение / 101

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ, РАБОТЕЩ С ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ / 121

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ / 134

Дизайн на изследването / 134

Анализ на резултатите от „работата по случай “ / 136

Анализ на резултатите от фокус групите / 139

Работата по случай и изследване в действие в Центровете за работа с деца / 149

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 156

ЛИТЕРАТУРА / 160

ПРИЛОЖЕНИЯ / 167