МЕНЮ
КОШНИЦА

Политики по сигурността. Развитие, проблеми, решения

Политики по сигурността. Развитие, проблеми, решения - unipress.bg
Политики по сигурността. Развитие, проблеми, решения
АвторСтоимен Стоименов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.70кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 400
  • Година: 2018
  • ISBN: 978-954-07-4379-0
20.00 лв.
Купи

Ген. м-р о.з. д-р Стоимен Стоименов е офицер от кариерата, прослужил във Въоръжените сили на Република  България повече от 44 години. След приключване на кадровата военна служба работи като Главен експертен сътрудник в 42-то Народно събрание и като Съветник на Президента на Републиката по националната сигурност.

Като общественик участва в работата на управителните органи на редица НПО. Инициатор е на създаването и лично ръководи няколко военно- патриотични организации. Автор е на множество публикации в областта на сигурността и отбраната на страната.

 

"Този труд в безукорната си цялост и тематична комплексност проектира модели, идеи за реформи и нови виждания за промени в системата за национална сигурност... Което категорично характеризира автора на този „Алманах по сигурност“ като визионер. Един творец на политики в изключително деликатна, чувствителна и трудна материя, каквато е сигурността на държавата, жизнеността на обществото и благоденствието на нацията".

Лазар Мурджев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Генералът-визионер 8

Ценна разработка за устойчива национална сигурност 11

Въведение 17

ПЪРВА ЧАСТ Политики по сигурността и отбраната

Доклад „Държавната политика в областта на сигурността: състояние, проблеми, приоритетни задачи“ 31

Визия за социалната политика в структурите на сектора за сигурност и отбрана 55

Доклад „Единодействие на държавните институции и структурите на гражданското общество за закрилата, възпитанието и сигурността на подрастващите и за преодоляване на детската престъпност“ 81

Доклад „Гражданската сигурност – състояние, проблеми, тенденции“ 99

Становище по проект на Стратегия за национална сигурност на Република България 123

Становище по проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност 127

Интервю „Разузнавачите ни заслужават отличия, а не унижения“ 137

Визия „Реформа на Системата за национална сигурност” 143

Визия за привличане и използване на извънщатни сътрудници на Министерството на вътрешните работи в борбата срещу битовата престъпност 161

Доклад „Актуални проблеми и приоритети на националната сигурност в условията на променящата се геостратегическа среда за сигурност“ 173

Визия „Модел на парламентарен контрол на сектора за сигурност и отбрана“ 201

Становище „За и против създаването на единна разузнавателна служба” 215

Доклад „Националното единение за реформа на Системата за национална сигурност – проблеми и приоритети“ 221

Статия „Институционална рамка за изграждане на Системата за гражданска сигурност” 231

Статия „Бежанската криза е най-сериозният проблем за сигурността на България” 239

Интервю: „Надпреварата във въоръжаването не решава проблемите на сигурността” 245

Интервю: „От „Америка над всичко“ към „Америка навсякъде“ 255

Преходът и армията – първи стъпки, спомени 271


ВТОРА ЧАСТ Визия за неправителствени организации в контекста на сигурността

Визия за организационното укрепване, развитието и управлението на „Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната“ 297

Визия за статута, функциите и задачите на Сдружение „Национално движение гражданска сигурност“. 307

Интервю „Сигурността на гражданите буди тревога“ 317

Визия за единение и обединение на военно–патриотичните съюзи 323

Интервю: „Съюзната дейност с грижа за хората“ 333


ТРЕТА ЧАСТ Приложения

Приложение №1 – Открито писмо, прието от участниците на кръглата маса на тема „Единодействие на държавните институции и структурите на гражданското общество за закрилата, възпитанието и сигурността на подрастващите и за преодоляване на детската престъпност“ 343

Приложение №2 – Отворено писмо, прието от участниците на кръглата маса на тема „Гражданската сигурност – трети стълб на сектора за сигурност в Република България” 347

Приложение №3 – Апел за разгръщане на общонародно движение за гражданска сигурност 351

Приложение №4 – Правилник за организацията и дейността на „Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната“ 355

Приложение №5 – Вътрешни правила за дейността на Експертния съвет и Експертните комисии на „Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната“ 363

Приложение №6 – Вътрешна инструкция за взаимодействие на постоянните комисии на НС, осъществяващи парламентарен контрол над институциите и органите от сектора за сигурност и отбрана, със Специализираната дирекция от администрацията на парламента „Защита на националната сигурност” 369

Послеслов 377

Използвани в книгата абревиатури и съкращения 382


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ Отражения... 387