МЕНЮ
КОШНИЦА

Подобряване на някои физиологични показатели и двигателни качества сред студенти чрез средствата на плувния спорт

Подобряване на някои физиологични показатели и двигателни качества сред студенти чрез средствата на плувния спорт - unipress.bg
Подобряване на някои физиологични показатели и двигателни качества сред студенти чрез средствата на плувния спорт
АвторБиляна Рангелова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 128
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5694-3
30.00 лв.
Купи

Настоящата монография поставя фокус върху плуването като особен вид двигателна дейност, която подобрява качеството на живот и оказва рекреационно и оздравително-рехабилитационно въздействие върху организма. Актуалността на разглежданите въпроси произтича от непрекъснатото подобряване на качеството и ефективността на образованието в съответствие с изискванията на пазара на труда и настъпващите промени в глобализиращия се свят, които засягат живота на хората в много аспекти: социален, икономически, политически, образователен, професионален и личен.

Монографията е предназначена за читатели, които се интересуват от поставените проблеми, като се цели да се стимулират опитите им за тяхното приложение в непосредствената педагогическа дейност и да се задълбочи стремежът им към собствени търсения по тези въпроси. Адресирана е към учещите и работещите в областта на физическа активност и особено към онези, които проявяват специален интерес към спорта и в частност към плуването: студенти, преподаватели и изследователи, както и към различните специалисти в областта на специфичната спортно-педагогическа сфера – учители, възпитатели, инструктори и треньори. Може да бъде в помощ на всички спортни педагози, които са съпричастни към целите на физическото възпитание и спорт, включително и на специалисти по адаптирана физическа активност и адаптиран спорт, както за консултиране, така и като учебно помагало. Изданието е подходящо и за ученици, родители и любители на здравословния начин на живот.


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ....................9

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА .......... 12

ПЛУВАНЕТО – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ

И ПОЯВАТА МУ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА .......... 15

Плуването – част от учебните дисциплини във висшето училище ............................ 16

Плуването – концепция за промоция на здраве  .......... 21

Плуването – система за физическо въпитание и развитие – и възможностите му за подобряване на качеството на живот на младите хора  .......... 26

Особености на плуването и водната среда и влиянието му върху развитието на организма  .......... 27

Физични закономерности  ..........27

Биологични характеристики  .......... 30

Психологически характеристики  .......... 32

Физиология на физическите качества в плуването  .......... 33

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА  .......... 36

ПЛУВАНЕТО – СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА, СИЛАТА И ГЪВКАВОСТТА НА РАМЕНЕН ПОЯС И РЪЦЕ  .......... 40

Дихателна система  .......... 40

Физиология на дихателната система  .......... 40

Етапи на дишането  .......... 41

Функции на белите дробове  .......... 42

Контрол на дишането  .......... 43

Подобряване на функциите на дихателната система чрез средствата и методите на плуването  ..........   44

Анализ на резултатите от емпиричното изследване при показателя гръдна обиколка при вдишване и издишване  .......... 44

Сила на горни крайници и раменен пояс  .......... 59

Анатомични особености на горен крайник и раменен пояс  .......... 60

Костна система на горния крайник  .......... 61

Мускулна система на горния крайник  ..........62

Подобряване на силата на горните крайници и раменния пояс чрез средствата и методите на плуването ..........67

Анализ на резултатите от емпиричното изследване при показателя сила на горни крайници и раменен пояс  .......... 67

Значимост на показателя сила на горни крайници и раменен пояс .......... 70

Оценка на получените резултати  .......... 74

Гъвкавост на раменен пояс  .......... 76

Раменен пояс ..............................................79

Анализ на резултатите от емпиричното изследване при показателя гъвкавост на раменен пояс  .......... 81

Значимост на показателя гъвкавост на раменен пояс  .......... 86

Оценка на получените резултати ...............................92

ПРОГРАМА ПО ПЛУВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА ............95

Средства на програмата  .......... 96

Методически изисквания  ..........97

Структура на урока по плуване  .......... 98

Предимства на програмата  .......... 99

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРЪДНИЯ КОШ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА И МЕТОДИТЕ НА ПЛУВНИЯ СПОРТ  .......... 100

Упражнения за подобряване на функциите на дихателната система ..............100

Характерни особености на дишането при пуване  .......... 101

Дихателни упражнения  .......... 102

Упражнения на суша  .......... 102

Упражнения във водна среда  .......... 103

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИЛАТА НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРНИ КРАЙНИЦИ  .......... 106

Упражнения с ластици  .......... 107

На суша ........................................107

Упражнения във водна среда  .......... 108

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГЪВКАВОСТ В УРОКА ПО ПЛУВАНЕ  .......... 111

Упражнения за подобряване на гъвкавостта на раменен пояс  .......... 112

На суша .............................112

Във водна среда  .......... 113

ПРОГРАМА ПО ПЛУВАНЕ ЗА СТУДЕНТИ  .......... 116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................120

Библиография .....................................123