Автор: Илиана Петкова
ISBN: 9789540733968
Страници: 288
Година: 2010
Наличност: Да
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

10.00 лв. 12.50 лв.

Количество

Илиана Петкова е главен асистент в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по педагогика и психология, от 2008 г. е и доктор по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските и научните ѝ интереси са в областта на професионалното образование, образованието на възрастни, подготовката и квалификацията на учителите. От 2005 г. е член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология“, а от 2006 г. и на Assiciation Universitaire de Francophonie (AUF).
Настоящото монографично изследване си поставя за цел да представи и анализира проблемите, свързани с подготовката и квалификацията на българския учител. Личността му придава своеобразна уникалност, а характеристиките на неговата професионална дейност се преплитат, взаимно обогатяват и разнообразяват. Изповядва се идеята, че изборът на професия, подготовката за нея, адаптацията и квалификация са отделни, но и взаимообвързани стъпки по пътя на професионално и кариерно развитие. Те са както обществени, така и чисто личностни актове. От тази гледна точка могат да се разглеждат не само като резултат на влияние отвън (от социума) навътре (към личността), а и в обратната посока – отвътре навън. На основата на теоретичен анализ и представени резултати от няколко емпирични проучвания се защитава тезата за необходимостта от нормативна строгост при присъждане на педагогическа квалификация и от съдържателна трансформация в подготовката и възможността за кариерно развитие на съвременния български учител.

Подобни продукти