Съставител: Николай Генов
ISBN: 954-07-1608-X
Страници: 476
Година: 2001
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

7.50 лв. 15.00 лв.

Количество

Социологията в България, както и българското общество, са изправени пред необходимостта от равносметка. Трябва да се преценят резултатите от бързи и дълбоки промени. И да се търсят перспективи на основата на изстрадания опит. В социологията този опит насочва най-напред към осмисляне на новите тематични ориентации в изследователската работа. Това е и целта на сборника.
Статиите в него ясно показват, че новите тенденции в социологическата теория и в методиката на социологическите изследвания, в социологията на икономиката, политиката и културата се опират на устойчива национална традиция. Тя бе развита през последните десетилетия. Но очевидни са и промените във формулирането на проблеми, в изгражданите и използвани категориални модели, в предпочитанията към полета на изследване и към изследователски методи. Кратката характеристика на тези промени е утвърждаването на теоретичен и методически плурализъм в българската социология.

Все по-настойчиви и последователни ще стават опитите да се сравнява евристичната ценност на различните подходи, да се съпоставят познавателните резултати, получени с разнообразни категориални и методически средства. Сборникът е замислен и като стимул за това необходимо консолидиране на социологическата научна общност - не в смисъл на налагане на една изследователска парадигма, а за критично поддържане на принадлежност към традицията на една научна дисциплина.

Николай Генов

Подобни продукти